Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Fritidshem

Margretelundsskolan har 12 fritidshem i nära anslutning till skolan. 

Vi ser till att barnens fritid blir meningsfull genom lek, skapande verksamhet, musik och rörelse. Här kan de känna sig trygga, bekräftade och sedda. Verksamheten bedrivs i anpassade lokaler och vi har öppet mellan klockan 06.30-18.00 med gemensam öppning och stängning.

Trygghet, glädje, gemenskap

Vår fritidsverksamhet planerar vi enligt skolverkets allmänna råd för fritidshem. Vi ser till att eleverna får möjligheten att utvecklas och att lära. De ska få chansen att skapa kontakter med andra och hitta en social gemenskap. Genom tydliga rutiner och som stabila förebilder, bejakar vi elevernas nyfikenhet och ger dem ansvar och inflytande.

Redaktör:
Jenny Johansson

Senast uppdaterad:
måndag 16 januari 2017