En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kontakt

Kontaktuppgifter till Ljusterö skola

Skolledning

Rektor
Jonas Bolander 08-540 818 24 
jonas.bolander@osteraker.se

Biträdande rektor
Ylwa Pousette 08-540 811 94
ylwa.pousette@osteraker.se

Administration

Zita Haglund 08-540 811 86
zita.haglund@osteraker.se

Synpunkter och förslag

Kontakta rektorn eller fyll i formuläret som tar din synpunkt till kommunkansliet för diarieföring och hantering.

Sjukanmälan

Görs via Dexter

Vaktmästare
Peter Holmström

Lokalvårdare
Eija Riihonen, eija.riihonen@osteraker.se

Elevhälsa

Skolsköterska
Christina Karlsten, christina.karlsten@osteraker.se

Specialpedagog
Björn Lindgren, 08-540 811 89, bjorn.lindgren@osteraker.se

Kurator
Ylva Ellingsen

Studie-och yrkesvägledare
Dominique Ebenfelt (Kontaktas via biträdande rektor Ylwa Pousette, 08-540 811 94, ylwa.pousette@osteraker.se)

Fritidshemmet

08-540 811 76

Redaktör:
Zita Haglund

Sakkunnig:
Jonas Bolander
Senast uppdaterad:
onsdag 23 januari 2019