En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Information från skolläkaren


Information från skolläkare

Till vårdnadshavare och personal med anledning av magsjukeutbrott Bergsättraskolan

Under torsdagen insjuknade en elev med kräkningar i skollokalerna. På fredag morgon insjuknade flera elever i samma årskurs med kräkningar och/eller illamående.

Efter rapport från skolsköterska och efter kontakt med Smittskydd Stockholm togs beslut att skicka hem skolans samtliga elever redan innan lunch under fredagen. Beslutet togs av skolläkare med medicinskt ledningsansvar; med stöd hos elevhälsochef och skolchef i tjänst.

Vid person till personsmitta med så kraftig spridning som vi sett på Bergsättraskolan kan det bara röra sig om Vinterkräksjuka- Calicivirus. Yngre barn har en inkubationstid på som kortast 12 timmar, äldre barn och vuxna insjuknar inom 24-48 timmar.

Bergsättraskolan delar matsal med Tråsättraskolan och viss personal med andra kringliggande skolor. Vi kommer utan tvekan se ytterligare insjuknanden under helgen hos barn och personal men förhoppningen är att utbrottet begränsas.

De barn och personal som inte har några symtom i form av feber, illamående, kräkning, diarre, matleda eller allmän sjukdomskänsla är givetvis välkomna åter till skola och jobb måndag morgon. Även de med lindriga sjukdomssymtom kan vara smittspridare. Minst 24 timmars symtomfrihet innan återgång i skola och jobb. Under helgen kommer lokalerna saneras för att förhindra smitta.

För vidare läsning om vinterkräksjuka hänvisas till https://www.1177.se/Stockholm/sjukdomar--besvar/infektioner/infektioner-i-mage-och-tarmar/vinterkraksjuka--calicivirus/länk till annan webbplats

Lisa Nilsson Hammarberg

Skolläkare

Specialist i Allmänmedicin

Redaktör:
Anna Agge

Publicerad:
fredag 23 augusti 2019
Senast uppdaterad:
fredag 23 augusti 2019