En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Hembrev vecka 39

Hej!

Vi har haft en innehållsrik vecka tillsammans på Viggen, med många bra arbetspass och roliga lekstunder! Klassen visar stort intresse för det vi presenterar för dem. Vi har arbetat mycket i halvklass, klassen är då indelad i grön och gul grupp. När den ena gruppen arbetar, då leker den andra och sedan byts de av.

Kompisklubb Förra fredagen ägnades åt: att göra klart kompissolen och varje elev fick göra sitt fingeravtryck som en slags underskrift på att vi tillsammans kommit överens om våra kompisregler. Vi gjorde även massagesaga, klasspussel (där eleverna fick rita/skriva om en favoritfilm) och namnlekar. Namnlekar och gruppstärkande lekar är något som vävs in i verksamheten kontinuerligt. Den här veckan har kompisklubben innehållit en uppgift "Vi turas om" som är kopplad till skolans gemensamma arbete med kooperativt lärande. Uppgiften var att två och två turas om att måla en mandala, en klocka gav signal när det var dags att byta/turas om.

Matematik Arbetet med sortering har fortsatt. Vi har arbetat med vad som hör ihop, hur olika föremål kan grupperas och vad som inte hör ihop. Eleverna har fått öva sig i att tänka, resonera och beskriva lösningar. De är bra på att komma med olika tankar och idéer! Eleverna har även arbetat i arbetsboken.

Svenska Vi fortsätter att arbeta med ord och meningar. Den här veckan har vi ägnat åt: sammansatta ord. Vi har pratat om och visat konkret vad som händer när två ord sätts samman, ex. glas och ögon. Sedan har vi arbetat med vad som händer när ett ord tas bort, vad blir det nya ordet då? Eleverna har även arbetat i sin arbetsbok.

Vi har genomfört ett kartläggningsmoment: vi lyssnar och samtalar. Vi läste en kort berättelse med bilder som eleverna sedan fick samtala om och återberätta i form av teckning med eller utan text. Vi pratade om början, innehåll och slut.

Boken om mig Nya arbetsblad sitter uppe i klassrummet, så ta gärna en titt vid lämpligt tillfälle!

Brandövning På torsdagen hade skolan en brandövning. Eleverna var förberedda på att det skulle ske och hur vi skulle göra när larmet gick igång. De gick bra, även om några tyckte att larmet lät lite för högt.

Skogen Vi är så glada över att vi har en härlig skog att gå till. Där ges eleverna möjligheter att bygga kojor, leka och fantisera tillsammans.

Fritids Den här veckan har eleverna visat ett stort intresse för att skapa egna pärlplattor i olika former och med olika mönster. De har inspirerat, hjälpt och samarbetat bra tillsammans.

Utvecklingssamtal Höstens utvecklinssamtal blir i vecka 43, tisdag-torsdag. Lista med era tider kommer sättas upp i hallen på måndag. Om tiden inte passar försök då i första hand att byta med varandra, viktigt att ni meddelar oss vid eventuellt byte.

 

Kalendarium

* Utvecklingssamtal vecka 43, 22/10-24/10

* 9/10 APT - fritids stänger 16.00

* 7/11 APT- fritids stänger 16.00

* 9/12 APT - fritids stänger 16.00

Trevlig helg! Önskar vi på Viggen

Redaktör:
Anna Agge

Publicerad:
fredag 27 september 2019
Senast uppdaterad:
fredag 27 september 2019