En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Förskoleklass Viggen

Välkommen till Viggen, Bergsättraskolans förskoleklass.

Förskoleklassens verksamhet lägger stor vikt vid trygghet genom rutiner i lek och lärande. Vi lägger grunden till god läs och skrivutveckling genom arbetet med Bornholmsmodellen , där språklig medvetenhet är i fokus. I matematikundervisningen arbetar vi med begrepp och matematiskt resonemang. Vi utgår från läromedlet "Tänka, resonera och räkna i förskoleklass" som förordas av kommunens Matematik nätverk.

På Viggen arbetar Camilla Anjou Lenhov,Maria Wilson och Linnea Eriksson.

På fritidsverksamheten på eftermiddagen arbetar även Annika Palmberg.

Vår skola ska vara trygg, rolig och lärorik!

Redaktör:
Anna Agge

Senast uppdaterad:
onsdag 1 april 2020