En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Förskoleklass Viggen A och Viggen B

Välkommen till Viggen A och Viggen B, Bergsättraskolans förskoleklasser.

Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Förskoleklassen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Våra elever i förskoleklassen är vetgiriga och nyfikna. De tillägnar sig kunskaper via bland annat lek och skapande arbete.

På Viggen A arbetar Camilla Anjou Lenhov och Maria Wilson. På Viggen B arbetar Jenny Möcander och Helena Bohlin.

På fritidsverksamheten på eftermiddagen arbetar även Pernilla Bengtsson och Annika Palmberg.

Vår skola ska vara trygg, rolig och lärorik!

Redaktör:
Helena Edström

Senast uppdaterad:
onsdag 21 mars 2018