En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Rektorsbrev september 2018


Rektorsbrev 2018.09.27

Bergsättraskolan

Mina hundra första dagar som….. - Nej jag har nu jobbat 42 dagar som rektor på Bergsättraskolan. Att vara rektor på Bergsättraskolan är stimulerande, engagerande och utmanande men framför allt mycket roligt. Jag upplever att jag har god kontakt med eleverna, med föräldrar/ vårdnadshavare och med personalen. Naturligtvis har vi utmaningar, visst har ni höga förväntningar på oss likasom vi har på eleverna, vilken skola skulle det annars vara?

Teman som alltid är aktuella för oss i skolan är värdegrundsarbetet och arbetet kring alla människors lika värde, hur vi människor bemöter varandra. I skrivande stund hör jag hur en grupp elever och fritidspersonal pratar om barnkonventionen. Läs också vår plan mot kränkande behandling som finns som dokument på hemsidan. På förstasidan i planen står ”På Bergsättraskolan vill vi skapa en trygg miljö där hänsyn, gott uppförande och ömsesidig respekt präglar umgängestonen. Vi vill att alla elever känner sig sedda och att ingen utsätts för diskriminering, trakasserier eller kränkningar. Vår skola ska vara trygg, rolig och lärorik.”

Något som vi alla behöver förhålla oss till är digitaliseringen. Som ni säkert vet använder vi Ipads, som vi kallar lärplattor, för att effektivisera undervisningen, för att göra undervisningen engagerande och stimulerande och för att eleverna skall ha möjlighet att använda olika digitala verktyg i skolan. Något som vi vuxna, både skolpersonal och föräldrar, behöver diskutera med eleverna/ barnen är hur man uppför sig på nätet, hur man hittar det man söker utan att hitta det man inte söker. Vi ska inte lämna dem ensamma där ute på nätet.

Eleverna i årskurs 3 på Bergsättraskolan måste göra ett aktivt val av skola till årskurs 4. Berörda vårdnadshavare skall få ett brev en månad innan och ett meddelande 4/11 om att skolvalet öppnar 5/11. Information finns på www.osteraker.se. Skolvalet gäller också till förskoleklass och årskurs 7.

Läs gärna protokoll från skolrådet, se dokument på hemsidan.

Till sist önskar jag både er och oss en trevlig, givande och lärorik höst.

Maria Farneman Tf. rektor

Redaktör:
Anna Agge

Publicerad:
fredag 28 september 2018
Senast uppdaterad:
fredag 28 september 2018