En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Rektorsbrev i oktober

20171005

 

Oktober-brevet

Hej
Jag känner mig lyckligt lottad som får vara rektor på vår fina skola och verka tillsammans med pedagogerna för att våra elevers utveckling och lärande främjas. Vi har underbara, nyfikna elever. Vi har professionell personal. Vi har föräldrar som vet hur viktigt det är att skola och hemmet samarbetar för barnets bästa. På senaste mötet med lärarna beskrev de för mig hur våra yngsta elever aktivt är med i sina lärandeprocesser. Lärare diskuterar med sina elever lärandets stig, "lärande gropen". Elever arbetar med självskattningar. Snart är det dags för utvecklingssamtal för våra ettor och tvåor. Våra elever får då vara "dirigenter" på dessa samtal. Treorna har avslutat sina samtal och känner sig nöjda.

Fredagsfys inför fredagsmys
I fredags när jag satt i mitt arbetsrum kom en liten sexåring och knackade på min dörr. Han ville att jag skulle komma ut och vara med på skolans fredagsfys. Vår Beate som är ansvarig för rastverksamheten på skolan har satt i gång utomhusgympa till musik på skolgården. Ett riktigt bra initiativ! Lisen på Skolrådet lyfte redan i våras denna idé.
Visste ni att våra treor tar ett stort ansvar för alla uteraster under skoltid? De ser till att alla har en rastkompis, de ser till att alla känner sig inkluderade och trygga, de ansvarar för uteförrådet och arrangerar lekar. De är helt enkelt "guld-värda".

Elevenkät Som jag i ett tidigare brev i våras skrev så har vår kommun infört en ny uppföljningsmodell för förskolor och skolor med syfte att förbättra kvaliteten i våra verksamheter. Det blir dags för nästa fas i uppföljningsmodellen "Med målen i sikte" 13-24 november. Samtliga våra elever ska då besvara en enkät som innehåller frågor om trygghet, delaktighet och lärande i skolan ur ett elevperspektiv.

Skolval
Skolvalsperioden inför läsåret 2018-2019 kommer att vara 6-19 november. Vårdnadshavare till blivande förskoleklasselever och blivande årskurs sju
elever kommer att få informationsbrev hem. Våra elever i årskurs tre placeras automatiskt i årskurs fyra på Tråsättraskolan om inte vårdnadshavare väljer en annan skola. Lördagen den 11 november planeras en skolmässa i Åkersberga Centrum.

Vi kommer att bjuda in blivande förskoleklassföräldrar till ett informationsmöte på Bergsättraskolan tisdagen den 14 november klockan 18-19.


Jag önskar er många soliga höstdagar! Det kryllar av svamp i skogen så då vet ni var jag tillbringar helgerna. Man får förstås akta sig för älgjägare.
Helena

                                                   

 

 

Redaktör:
Helena Edström

Publicerad:
torsdag 5 oktober 2017
Senast uppdaterad:
fredag 6 oktober 2017