En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Rektorsbrevet februari

Detta brev handlar om min reflektioner från lektionsbesöken, matematiksatsningar, matrådet, skridskobana och frånvarorapportering inför sportlovet. Det handlar också om vår enkät om fritidsverksamheten och skolinspektionens enkät.

De senaste dagarna har jag valt att göra lektionsbesök. Det är det bästa med mitt arbete, att få se en lärare fånga en hel grupp, samspela med sina elever och coacha dem vidare i utveckling och lärande.

Jag kan konstatera att det råder ett gott, lärande klimat i klassrummen. Hos våra ettor diskuterades det idag hur en saga byggs upp. Efter en introduktion och efter att ha hört en saga fick eleverna parvis fylla i ett ”berättelseansikte” som beskriver den lästa sagans innehåll och händelselopp. I ett annat klassrum var det en matematiklektion och där diskuterades det bråk. Härligt att få ta del av elevernas tankar och resonemang.

Om matematik

Förskoleklasserna är nästan klara med matteträningsprogrammet Vektor. Vektor använder sig av tallinjen, som är ett sätt att visualisera talen. Via Vektor får våra elever även arbetsminnesträning.

Forskning inom matematik

Utifrån forskning vet vi att det finns ett tydligt samband mellan bra arbetsminne och att lära sig matematik. Hjärnforskaren Torkel Klingberg har länge arbetat med frågan: Hur får man en elev att träna mer. Elever är olika snabba på att lära sig. En del tror att man är bra eller dålig på matematik, men ingen föds med kunskap om siffror. Alla måste lära sig, för vissa går det snabbare och för andra långsammare, men det kan man till viss del kompensera med träning. Torkel Klingbergs senaste bok Hjärna, gener och jävlar anamma är intressant läsning. Denna bok ger många tips och råd till föräldrar och pedagoger. På Skolrådet planerar vi att ha en föreläsning om matematik för både föräldrar och pedagoger senare i vår.

Pilotprojekt om matematik i förskoleklassen

Vår skola ska vara med i ett pilotprojekt kring utvecklande av matematik i förskoleklassen. Projektet leds av kommunens matematikutvecklare. Skolans alla pedagoger som undervisar i matematik väljer att ytterligare fördjupa sig i ämnet matematik och tallinjen. Till sin hjälp har de Skolverkets kompetensutvecklingsmaterial inom Matematiklyftet.

Om fritidsverksamhet

Fritidshemmets uppdrag förtydligades inför detta läsår. Planering för utbildning på fritidshemmet ska bygga på följande fyra områden: - Språk och kommunikation - Natur, teknik och samhälle - Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse - Skapande och estetiska uttrycksformer

Vad tycker eleverna om fritidsverksamhet?

Det är viktigt att vi har med elevernas röst när vi planerar vår verksamhet. Därför kommer det att genomföras elevenkäter i februari just om fritidsverksamhet, för att kunna utveckla den ytterligare.

Vi behöver fler svar på skolenkäten!

Ni har fått hem information om Skolinspektionens enkätundersökning. Det är viktigt att ni alla svarar på denna enkät. Det tar inte många minuter. Just nu ser jag att det är bara drygt 20 procent av er som har svarat. Skolenkäten besvaras via webben. Den ska besvaras en gång per barn. Har du flera barn på vår skola besvaras enkäten en gång för vart och ett av barnen. Sista svarsdagen är 17 februari.

Matrådet - för att låta elever påverka

Matrådet planeras att starta inom snar framtid. Matrådet är ett bra sätt att förbättra engagemang och intresse kring maten och matsalsmiljön i skolan. I skollagen står det att man i skolan ska arbeta på ett demokratiskt sätt, det vill säga att alla ska ha möjlighet att påverka hur det är i skolan. Matrådet är ett bra sätt för elever att påverka miljön i skolmatsalen och vilken mat de får. Elevrådet har valt två representanter. Vi hoppas på att kommunens kostchef har möjlighet att delta samt den ansvarige för matsalen. Förhoppningsvis får vi med även en föräldrarepresentant från Skolrådet.

Ska vi anordna en skridskobana?

Vi har tankar på att anordna en skridskobana på vår fotbollsplan, bara det blir lite kallare. Vi kan behöva hjälp att sköta om banan av frivilliga föräldrakrafter.

Sportlov - kom ihåg att anmäla frånvaro

Snart är det sportlov antågande. Jag vet att det har gått en enkät till hemmen om närvaro på fritidshemmet under lovet. Det är viktigt att ni frånvarorapporterar era barn även under lovet om ni har anmält närvaro för lovet.

En februarihälsning från Helena

Redaktör:
Helena Edström

Sakkunnig:
Helena Edström
Publicerad:
tisdag 7 februari 2017
Senast uppdaterad:
tisdag 7 februari 2017