En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Trygghetsteamet

På Åkerstorpsskolan finns ett Trygghetsteam (TT) som har till uppgift att samordna det främjande och förebyggande arbetet kring allas lika värde, trakasserier, diskriminering och kränkande behandling. Trygghetsteamet ansvarar för att, i samråd med övrig personal, agera, utreda och följa upp när eventuella elevkonflikter eller kränkningar inträffar.
Målet är en trygg och stimulerande arbetsmiljö.

I Trygghetsteamet ingår: Jenny Nyrén (rektor), Ulrika Funck, Eva Cederblad-Petersson, Sara Kjernholm och Sofia Helgesson.

Vi förbereder dig för framtiden

Så vill vi på skolan presentera oss för våra elever. Exakt vad framtiden kommer att innehålla vet vi inte. Vi tänker ständigt på framtiden och vad våra elever behöver för att vara förberedda inför den. På Åkerstorpsskolan tycker vi det är viktigt att inte bara tänka på vad vi gör utan hur vi gör det. Vi lägger stor vikt vid att öka allas medvetenhet kring hur vi tillsammans skapar vår miljö. Vi tror att man växer om man blir bekräftad och sedd utifrån sina styrkor och förmågor och vi strävar efter att vara nyfikna och öppna för varandras unika förutsättningar. Vi har höga förväntningar på våra elever.

Till dig som elev

Vi vill att du ska trivas och känna dig trygg på skolan och känna samhörighet med kompisar och personal. Det är viktigt för att du ska lära dig på ett bra sätt. Om du blir illa behandlad ska du berätta det för någon av personalen eller för någon annan vuxen, till exempel någon av dina föräldrar. Skolan tar dig på allvar och vi behöver få reda på om någon har kränkt dig så att vi kan agera snabbt.

Till dig som vårdnadshavare

Vår ambition är att alla våra elever ska trivas och känna sig trygga på skolan och känna samhörighet med varandra och skolans personal. Bra relationer är den viktigaste förutsättningen för att en god inlärning ska kunna ske. Om du misstänker att ditt barn utsätter andra eller själv blir utsatt för trakasserier eller kränkningar råder vi dig som vårdnadshavare att se mycket allvarligt på ett sådant beteende och inte acceptera detta. Kontakta skolan snarast.

 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Trygghetsplan Åkerstorpsskolan 17%2F18.pdf 665.1 kB 2018-10-17 14.11

Redaktör:
Per Ardfors

Sakkunnig:
Jenny Nyrén
Senast uppdaterad:
torsdag 6 december 2018