En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Mål och vision

Textmoln

Åkerstorpsskolan är en skola där alla elever, var och en, blir sedda, bemötta, kan och får utvecklas mot målen utifrån sina förutsättningar.

Med ledning och kompetens utmanas vi alla till att vara goda förebilder och se det unika hos alla individer.

Eleverna ska uppleva trygghet så att de utvecklar god självkänsla, mod och respekt för sig själv och andra. Detta är grunden för ett livslångt lärande. Vi ger våra elever en bra start i livet - på väg mot framtiden!

Redaktör:
Per Ardfors

Sakkunnig:
Jenny Nyrén
Senast uppdaterad:
tisdag 4 december 2018