En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kontakt

Kontaktuppgifter till personal på Åkerstorpsskolan

Kontaktpersoner

Tillförordnad rektor
Emma Hammenstig 08-540 819 16 emma.hammenstig@osteraker.se

Expedition
Ulrica Dahlqvist 08-540 818 90 ulrica.dahlqvist@osteraker.se

Vaktmästare/IT
Pelle Ardfors 073-663 42 26 per.ardfors@osteraker.se

Fritidsavdelningarna

Tändstickan förskoleklass A 08-540 818 84
Tändstickan förskoleklass B 08-540 818 86
tandstickan@osteraker.se

Skiftnyckeln årskurs 1, 08-540 818 74
skiftnyckeln@osteraker.se

Propellern årskurs 2, 08-540 818 32
propellern@osteraker.se

Dynamiten årskurs 3, 08-540 819 15
dynamiten@osteraker.se

Öppnings- och stängningsfritids 08-540 817 34

Elevhälsan

Skolsköterska
Birgitta Asplund 08-540 819 04 birgitta.asplund@osteraker.se

Speciallärare
Annika Englund, annika.englund@osteraker.se

Specialpedagog
Lena Henningsson, lena.henningsson@osteraker.se

Skolpsykolog
Håkan Kvarngård 08-540 819 03 hakan.kvarngard@osteraker.se

Kurator
Renée Sörman 08-54081893 renee.sorman@osteraker.se

TT – TrygghetsTeam
Kontaktas via rektor Emma Hammenstig 08-540 819 16

Redaktör:
Per Ardfors

Sakkunnig:
Emma Hammenstig
Senast uppdaterad:
måndag 3 april 2017