En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Rektor informerar


Hej!

Nu har hösten verkligen gjort sitt inträde med alla vackra färger och mörkare kvällar.
Hösttider är reflextider. Det är viktigt att synas i mörkret!

Jag vill än en gång påminna om hastigheten utanför skolan för dig som vid lämning och hämtning kommer med bil. Ta det lugnt.

En till påminnelse! Om en elev saknas på morgonen och ej är frånvaroanmäld, har vi som rutin att kontakta vårdnadshavaren inom 30 minuter från skolstart. Detta påverkar undervisningstiden med eleverna. Av denna anledning vill vi tydliggöra att ni som vårdnadshavare ska göra frånvaroanmälan (sjukanmälan) i Dexter senast klockan 07.30 på morgonen.

På förekommen anledning vill vi från skolans sida upplysa om att inbjudningar/personliga inbjudningar till elever vid kalas, fester och andra aktiviteter samt affischering kring aktiviteter, som ej sker i skolans (kommunens) regi sköts utanför skoltid.

I förra veckan träffades föräldrarådet. Det var en mycket positiv stämning och det finns en stor vilja och engagemang i gruppen. Jag ser fram emot vårt fortsatta samarbete. Anteckningarna från föräldrarådet kommer att distribueras via mail till respektive föräldragrupp via representanterna. Anteckningarna finns även att läsa under fliken "Elev och förälder" här på hemsidan.

Hej så länge!

//Jenny Nyrén

Redaktör:
Per Ardfors

Sakkunnig:
Jenny Nyrén
Publicerad:
fredag 20 oktober 2017
Senast uppdaterad:
fredag 20 oktober 2017