En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Skolskjuts

Skolskjuts innebär att ditt barn kan få ett SL-kort eller taxi till och från skolan. Utgångspunkten för bedömning av detta är färdvägens längd, trafikförhållandena, funktionshinder eller annan särskild omständighet.

För att få skolskjuts ska eleven bo i Österåkers kommun och gå i den närmsta belägna kommunala skola, eller den kommunala skola som Österåkers kommun har anvisat.
I första hand beviljas ett SL-kort.

Avståndet mellan skolan och elevens folkbokföringsadress ska vara i årskurs 1-3 minst 3 km och i årskurs 4-9 minst 4 km. 

Elever som valt skola i annan kommun beviljas ett SL-kort under förutsättning att eleven uppfyller färdvägens längd till närmaste grundskola inom Österåkers kommun.

Vid växelvis boende ska eleven vara folkbokförd i Österåkers kommun och båda bostadsadresserna är belägna inom kommunen. Eleven har den ena adressen beläget inom det område för den skola som anvisats av kommunen.

För elever med funktionsnedsättning krävs intyg som styrker varför eleven inte själv kan ta sig till skolan som bifogas med ansökan.

Barn i förskoleklass och i fritidsverksamhet har inte rätt till skolskjuts.

Redaktör:
Carina Eklund

Sakkunnig:
Eva Paavilainen
Senast uppdaterad:
måndag 26 februari 2018