En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Modersmålsundervisning

Elever som har ett annat modersmål än svenska eller som tillhör något av de nationella minoritetsspråken samiska, finska, meänkieli, romani, chib eller jiddisch har rätt till undervisning i det egna språket.

Modersmålsundervisning

Elever med ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning i skolan. Undervisningen erbjuds från och med årskurs 1 och går ut på att eleverna ska utveckla sitt modersmål. Modersmål studeras utanför den ordinarie undervisningstiden.

En elev kan få modersmålsundervisning om:

  • en eller båda vårdnadshavarna har ett annat modersmål än svenska,
  • eleven har grundläggande kunskaper i det aktuella språket,
  • eleven använder språket dagligen i hemmet,
  • minst fem elever önskar denna undervisning inom kommunen,
  • lämplig lärare i det aktuella språket finns.

Barn som är adopterade är undantagna kravet att modersmålet ska vara det dagliga umgängesspråket i hemmet. Alla elever ska dock ha grundläggande kunskaper i språket för att ha rätt till undervisning i ämnet modersmål.

Nationella minoritetsspråk

Elever tillhörande något av de nationella minoritetsspråken samiska, finska, meänkieli, romani, chib eller jiddisch har utökade rättigheter till modersmålsundervisning. Det innebär att krav inte ställs på att vårdnadshavarna talar språket i hemmet. Nationella minoritetsspråk kan studeras utan att grundläggande kunskaper i språket finns och det räcker att en elev i skolan vill studera språket. Nationella minoritetsspråk erbjuds från förskoleklass.

Studiehandledning på modersmål

Om en elev nyligen har kommit till Sverige och inte kan svenska tillräckligt bra för att följa undervisningen på svenska i olika skolämnen, kan eleven få undervisningen förklarad på sitt modersmål. Det kallas studiehandledning. Rektor på varje skola är ansvarig för att elever får det stöd som de behöver och har rätt till.

Ansök om att få läsa modersmål i grundskolan

Vårdnadshavaren ansöker om modersmålsundervisning via e-blankett, se länk nedan. Elever som redan har beviljats modersmålsundervisning behöver inte göra en ny anmälan inför nytt läsår.

Ansökan och uppsägning av modersmålsundervisning skickar du till den skola eleven går i.

Ansökan om modersmålsundervisning.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppsägning av modersmålsundervisning.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På finska-suomeksi

Redaktör:
Per Ardfors

Sakkunnig:
Helena Edström
Senast uppdaterad:
onsdag 18 mars 2020