En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Elev- och föräldrasamverkan

Demokratisk kompetens utvecklas genom delaktighet och inflytande. Det är därför viktigt att elever får uttrycka sin mening i alla frågor som berör dem. Så här kan du vara delaktig i hur Åkerstorpsskolan utvecklas.

Elevråd - elevinflytande

Elevrådet träffas ett par gånger per termin.

Föräldraråd

Åkerstorpsskolan har två gånger per termin föräldraråd där aktuella frågor tas upp. Då deltar rektor, föräldrar och delar ur personalen.

Besök oss och delta i undervisningen

Du kan också vara delaktig i skolans arbete genom att till exempel

  • Göra lektionsbesök i olika ämnen
  • Äta skollunch tillsammans med barnen i matsalen
  • Medverka vid föräldramöten, lägerskolor och studiebesök
  • Berika undervisningen genom att berätta om ditt arbete eller specialintresse

Redaktör:
Per Ardfors

Sakkunnig:
Jenny Nyrén
Senast uppdaterad:
måndag 23 april 2018