Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Tidig dialog – häng med!

Den 6 maj–30 juni 2019 pågår tidig dialog om det tematiska tillägget till översiktsplanen. Under perioden kommer vi att föra samtal med berörda kring utvecklingen av kust och skärgården fram till år 2040.

Till det tematiska tillägget kust och skärgård formulerades detta budskap för projektet:

Vi arbetar för en levande, hållbar och tillgänglig kust och skärgård i Österåkers kommun!

 

Frågor som vi vill ha era synpunkter kring

Under den tidiga dialogen ligger fokus på frågan: "Hur blir vi länets bästa skärgårdskommun?". Vi formulerade därför ett antal underfrågor som vi vill diskutera med Österåkersbor och andra berörda under den tidiga dialogen:

  • Hur blir vi länets bästa skärgårdskommun?
  • Hur skapas en tillgänglig kust och skärgård?
  • Hur skapas de bästa förutsättningarna för ett aktivt båtliv?
  • Vilka smultronställen finns det längs kusten och i skärgården?
  • Hur underlättar och möjliggör vi för att fler kan leva i, verka i och besöka kust och skärgården i Österåkers kommun?
  • Vilka platser i kust och skärgården borde utvecklas?
  • Vad innebär en hållbar livmiljö för dig?

Ramar för dialogen

För att ytterligare hjälpa till att avgränsa arbetet med tillägget till översiktsplanen har vi tagit fram "Kust- och skärgårdsmolnet". Molnet syftar till att visa inom vilka ramar som dialogen kommer att föras inom.

Kust och skärgårdsmolnet

Så samlar vi in tankar och idéer under dialogen

Du kan dela med dig av dina tankar och idéer om utvecklingen i kust och skärgården på flera olika sätt. Under den tidiga dialogen kommer det att finnas möjlighet att möta oss tjänstepersoner på flera ställen längs med kusten och i skärgården i Österåker. Då har du möjlighet att lämna dina tankar och idéer om utvecklingen direkt i vår brevlåda. Du kan ställa frågor, lämna dina tankar och idéer eller bara diskutera kust och skärgårdens framtid.

Turnéschema – här möter du ossPDF

Välkommen att lämna dina synpunkter

Du har möjlighet att lämna dina synpunkter digitalt här på österåker.se, via e-post eller via vanlig post.

Så lämnar du dina synpunkter!

Resultat

Efter den tidiga dialogen kommer resultatet redogöras för.

Nästa steg

Nästa steg i arbetet med att ta fram det tematiska tillägget till översiktsplanen 2040 för Österåkers kommun är att sammanfatta den tidiga dialogen och skapa en övergripande inriktning. Den övergripande inriktningen ska sätta den röda tråden från vilket ett planförslag kommer att arbetas fram. När väl ett samrådsförslag har färdigställt går förslaget ut på samråd och då har medborgare, myndigheter möjlighet att tycka till om det presenterade planen.

Varmt välkommen att delta i den tidiga dialogen!

Redaktör:
Gösta Bergman

Senast uppdaterad:
torsdag 25 april 2019