En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Sommarjobb

Film som sommarjobb!

Sommaren 2019 hade runt 80 ungdomar från sex olika kommuner i länet, däribland Österåker, film som sommarjobb tillsammans med handledare från Film Stockholm. Österåkers bidrag är VR-filmer för äldre på särskilda boenden i kommunen.

– Film är en av våra främsta källor till både underhållning och information. Det är också verktyg för kommunikation, social interaktion och propaganda, en växande näring, ett universellt språk och en konstform. Syftet med uppdraget Filmen om att göra film, är att genom filmmediet, ge tips och råd för den som vill utveckla sitt filmskapande, säger näringslivsutvecklare Ann- Catrin Skogström, som är ansvarig för sommarjobb i Österåkers kommun.

Här kan du se ” Filmen om att göra film”.

Film som sommarjobb arrangeras av näringslivsenheten i Österåkers kommun i samverkan med Film i Österåker, en förvaltningsövergripande verksamhet där kultur- och fritidsförvaltningen, näringslivsenheten och fritidsgårdarna samverkar kring film för och med unga i kommunen. Från Stockholms läns landsting medverkar Film Stockholm och EU-projektet RIBS- Rolling Images in Business Startups.

Redaktör:
Patrik Gosenius

Sakkunnig:
Ann-Catrin Skogström
Senast uppdaterad:
tisdag 28 januari 2020