Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Utvärdering av planeringsdag för Trygg i Österåker

Tack för ditt deltagande på planeringsdagen den 21 september!

Vi vill gärna att du fyller i en utvärdering av dagen och berättar för oss vad du tycker.

Länsstyrelsens pass
Jag fick kunskap och inspiration inför det fortsatta lokala preventionsarbetet.
Välj en siffra i skalan 1 och 5, där 1 är "Stämmer inte alls" och 5 är "Stämmer helt"
Kriminalvården

Vår lokala lägesbild
Redaktör:
Linda Hultberg

Sakkunnig:
Lena Brodin
Senast uppdaterad:
måndag 10 oktober 2016