Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kunnan johtaminen

Kunnanvaltuusto on kunnan korkein päättävä toimielin. Sen tehtävänä on päättää kuntaa koskevista asioista ja budjetista. Kunnanvaltuuston alaisena on kahdeksan lautakuntaa, joista kunnanhallituksella on erityisasema.

Kunnanvaltuusto

Kunnanvaltuustolla on suurin päätäntävalta Österåkerin kunnassa. Äänestäessäsi kuntavaaleissa, vaikutat kunnanvaltuuston työhön ja siihen, ketkä vaikuttavat kunnanvaltuustossa. Tämän vuoksi kunnanvaltuusto on kansalaisten valitsema toimielin.

Kunnanhallitus

Kunnanhallituksen tehtävänä on johtaa ja valmistella kunnan tehtäviä. Sillä on myös yleisnäkemys lautakuntien työstä ja kunnassa toimivien yhtiöiden toiminnasta. Kunnanhallitus antaa neuvoja sekä myönnytyksiä muille lautakunnille. Kunnanhallitus valmistelee asioita, joista kunnanvaltuusto tekee lopulliset päätökset.

Lautakunnat

Lautakunnat vastaavat tehtävistä, jotka liittyvät kunkin vastuualueeseen. Kunnanvaltuuston alaisuudessa on kahdeksan lautakuntaa: Kunnanhallitus, Rakennuslautakunta, Kulttuuri- ja opetuslautakunta, Ympäristö- ja terveyslautakunta, Tuotantolautakunta, Sosiaalilautakunta ja Hoidon- ja huolenpidon lautakunta. Lisäksi Vaalilautakunta vastaa vaalien järjestämisestä.

Redaktör:
Lea Vaattovaara

Sakkunnig:
Lea Vaattovaara
Senast uppdaterad:
torstai 18 kesäkuuta 2015