Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kansalliset vähemmistökielet

Nationella minoritetesflaggor

Ruotsissa on viisi kansallista vähemmistöä: torniolaaksolaiset, ruotsinsuomalaiset, saamelaiset, romanit ja juutalaiset. Kansallisilla vähemmistöillä on kieleen ja kulttuuriin liittyviä erityisoikeuksia.

Meänkieli, suomi, saame, romani chib ja jiddisch ovat kansallisia vähemmistökieliä Ruotsissa. Näillä kielillä on pitkä historiallinen läsnäolo maassamme, ja sen johdosta erityisoikeuksia.

Laissa ”Kansalliset vähemmistöt ja vähemmistökielet" lukee Nationella minoriteter och minoritetsspråk” säger att människor som talar ett inhemsk minoritetsspråk ska få möjlighet att behålla och utöva sin kultur. Det står också att man särskilt ska hjälpa barn att utveckla sitt språk och sin kulturella identitet. Barn har särskilda rättigheter för modersmålsundervisning, även för nybörjare. Du som tillhör en nationell minoritet har rätt att få information på ditt språk, meddela oss om du är intresserad.

Du hittar information på finska genom att följa länken Österåker.se på finska.

Suomen kielen hallintoalue

I Österåkers kommun har det länge bott sverigefinnar, därför har kommunen utsetts till förvaltningsområde för finska språket. Det innebär att du som talar finska har förstärkta rättigheter i vår kommun. Du har rätt att:

  • Använda finska i din kontakt med kommunen. Du har rätt att få både skriftlig och muntlig information på finska.
  • Få barnomsorg helt eller till väsentlig del på finska
  • Få modersmålsundervisning på finska, även som nybörjare som inte talar språket alls.
  • Få äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska.
  • Du hittar information på finska genom att följa länken Österåker.se på finska.

Mer information

Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget är sedan den 1 januari 2010 huvudansvariga för att samordna och följa upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landet. Länsstyrelsen har också information på minoritetsspråken.

Här finns information på minoritetsspråken från Länsstyrelsen.linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

Ruotsiksi-på svenska

Redaktör:
Lea Vaattovaara

Sakkunnig:
Lea Vaattovaara
Senast uppdaterad:
tiistai 21 huhtikuuta 2020