Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Rajoittunut toimintakyky

Kaikki voivat saada vamman tai sairauden mikä johtaa rajoittuneeseen toimintakykyyn. Vamma voi olla joko psyykkinen, fyysinen tai älyllinen.

Kaikki toiminnanrajoitukset eivät johda toiminnanestoihin. Monesti toimintarajoitteisuutta voidaan vähentää apuvälineillä ja kuntoutuksella. Kaikille on mahdollistettava sopeutuminen yhteiskuntaan.

Toimintarajoitteisen henkilön tuen turvaavat kaksi lakia:

  • Laki toimintarajoitteisille annettavasta tuesta ja palvelusta (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS)
  • Sosiaalipalvelulaki (Socialtjänstlagen, SoL)


Laki toimintarajoitteisille annettavasta tuesta ja palvelusta (LSS) on oikeuslaki. Ennen kuin voit saada tukea tämän lain mukaan on tehtävä tutkimus, jossa asiankäsittelijä selvittää, oikeuttaako vamma LSS mukaiseen tukeen.

Vaikka kuulut LSS lain piiriin se ei tarkoita, että sinulla on oikeus tukeen. Sinun LSS-asiankäsittelijäsi tekee aina tarpeiden arvioinnin.

Jos et kuulu LSS- lain piiriin, voit hakea tukea Sosiaalipalvelulaín mukaan (SOL), joka antaa kaikille Ruotsissa asuville sosiaalisen ja taloudellisen turvallisuuden. Sinulla on myös oikeus hakea apua SOL mukaan vaikka kuulutkin LSS lain piiriin. Joskus voi olla oikeus saada tukea molempien LSS ja SOL lain mukaan.

Päätökset ja valitukset

Saat päätöksen hakemukseen mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluttua siitä kun olemme saaneet hakemuksen ja kaikki siihen tarvittavat tiedot.
Voit valittaa päätöksestä mihin et ole tyytyväinen. Tiedot miten se tehdään saat päätöksessäsi.

Salassapitovelvollisuus

Salassapitovelvollisuus kuuluu kaikille sosiaali- ja terveydenhuollossa toimivalle henkilökunnalle. Mikä tarkoittaa, että he eivät saa puhua sinusta ja tilanteestasi ulkopuolisten kanssa.

Koordinoitu henkilökohtainen suunnitelma (SIP)

Jos sinulla on tukea sosiaalitoiminnasta, koulusta ja terveys- ja sairaanhoitotoiminnasta voit saada koordinoidun henkilökohtaisen suunnitelman (SIP). Suunnitelman tarkoituksena on tuen koordinointi. Jos itse haluat että SIP- kokous tehdään, kysy että sosiaalitoiminnan, koulun tai terveys- ja sairaanhoitotoiminnan yhteishenkilösi kutsuu yhteiseen SIP- kokoukseen.

Vammaisneuvosto

Kunnallinen neuvosto käsittelee toiminnanestoisille tärkeitä kysymyksiä. Se vaikuttaa ehdottamalla muutoksia, jotka parantavat vammaisten mahdollisuuksia kunnassa. Lue lisää ruotsinkieliseltä sivulta: Mer information.

Vammaisjärjestöjä:

FUB on organisaatio työskentelee jotta lapset, nuoret ja aikuiset joilla on kehityshäiriöitä voivat elää hyvää elämää. Linkki FUB löytyy ruotsinkieliseltä sivulta alta: Mer information.


Ruotsiksi - på svenska

Redaktör:
Sofia Nyström

Sakkunnig:
Lea Vaattovaara
Senast uppdaterad:
torstai 24 marraskuuta 2016