Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Koulukuljetus

Koulukuljetus järjestetään SL-korttia tai taksia käyttäen oppilaille, joilla on oikeus kuljetukseen.

Vuosiluokkia 1-3 käyvät oppilaat, jotka asuvat yli 3 km:n päässä koulustaan, saavat koulukuljetuksen SL-korttia tai taksia käyttäen. Vuosiluokkia 4-9 käyvät oppilaat, jotka asuvat yli 4 km:n päässä koulustaan, saavat myös koulukuljetuksen SL-korttia tai taksia käyttäen.

Lisäksi oppilaat, jotka käyvät muuta kuin lähintä kunnallista koulua, ovat oikeutettu koulukuljetukseen.

Koulupäivän jälkeen oppilaat saattavat joutua odottamaan, koska kuljetus saatetaan sovittaa yhteen muiden lasten kuljetusten kanssa. Peruskoulun oppilaiden osalta odotusaika voi olla 0,5 tuntia vuosiluokkia 1-3 käyvien oppilaiden osalta tai 1 tunti vuosiluokkia 4-9 käyvien oppilaiden osalta.

Oppilaalle saatetaan myöntää koulukuljetus myös, jos tämän koulutietä pidetään vaarallisena liikenteen johdosta. Koulukuljetuksista vastaava virkamies ja liikenneinsinööri tutkivat huoltajan hakemuksesta, pidetäänkö koulutietä vaarallisena.
Esikoululuokkaa käyvillä ja vapaa-ajantoimintaan osallistuvilla oppilailla ei ole oikeutta koulukuljetukseen.
Toimintarajoitteisten oppilaiden osalta saatetaan soveltaa muita määräyksiä.  Tietoja tästä saa koululaiskuljetusten käsittelijältä.

Koulukuljetus taksilla tai joukkoliikenteessä

Koululaiskuljetus tapahtuu kodin/lyhytaikaisasunnon ja koulun välillä.

Useimmat niistä oppilaista, joille on myönnetty koulukuljetus, voivat käyttää joukkoliikennettä ja he saavat tällöin kunnalta SL-kortin. Yksinkertaisin ja joustavin tapa koululaiskuljetusten järjestämiseen on yleensä juuri SL-bussin tai SL-junan käyttö.
On kuitenkin myös oppilaita, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää SL:n kulkuneuvoja. Tähän voi olla useitakin syitä, kuten esimerkiksi tien vaarallisuus liikenteen johdosta,
oppilaan lukujärjestykseen sopivien bussilinjojen puuttuminen tai oppilaan yksilölliset tarpeet, joiden johdosta tämä ei voi matkustaa bussilla.

Tällaiset oppilaat saavat käyttää erityistä koululaiskuljetusta, josta taksiyhtiöt huolehtivat.

Jos oppilaan on koulupäivän aikana voitava matkustaa kotiinsa aikaisemmin esimerkiksi sairauden johdosta, jommankumman vanhemmista on noudettava tämä koulusta.
Mahdollisista muutoksista matkoihin sovellettavan perustilauksen ulkopuolella päättää tie- ja liikenneyksikkö (väg- och trafikenheten), sillä muutoksista voi aiheutua kunnalle ylimääräisiä kuluja. Tie- ja liikenneyksikkö tarvitsee tiedon suunnitelluista koululaiskuljetuksen muutoksista 2 viikkoa ennen muutoksen voimaantuloa.

Koulukuljetuksen hakeminen

Ne oppilaat, jotka asuvat yli 3 km:n päässä koulustaan aloittaessaan ensimmäistä kouluvuottaan, saavat automaattisesti kotiinsa kirjeen, jossa on tietoja koululaiskuljetuksesta (koskee vain taksikuljetuksia) sekä kysymyksen siitä, haluavatko käyttää tätä kuljetusta. Ellei tällaista kirjettä ole lähetetty tai jos on muita syitä kuin välimatka siihen, että lapsi tarvitsee koululaiskuljetusta, voit hakea koululaiskuljetusta. Muista lähettää hakemus hyvissä ajoin ennen kuin kuljetusta tarvitaan. Päätös oikeudesta koululaiskuljetukseen tehdään yksilöllisin perustein ja hakemuksen käsittely voi viedä sen vuoksi jonkin aikaa.

Redaktör:
Lea Vaattovaara

Sakkunnig:
Lea Vaattovaara
Senast uppdaterad:
torstai 24 marraskuuta 2016