Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Erityistarpeet

Koulun vastuulla on tarjota apua, mikäli lapsesi tarvitsee erityistä tukea.

Erityisen tuen tarve

Koulu vastaa siitä, että jokainen oppilas saavuttaa koulun taitovaatimukset. Mikäli lapsesi tarvitsee erityistä tukea, koulun on vastattava tarpeisiin. Erityisen tuen tarve voi johtua esimerkiksi sairaudesta tai toimintarajoitteisuudesta. Ota yhteys lapsesi kouluun, mikäli koet lapsen tämänhetkisen tuen riittämättömäksi.

Erityinen tuki

Erityisen tuen tarpeen ilmetessä rehtorin vastuulla on kartoittaa tuki, laatia kehittämissuunnitelma sekä sen jälkeen huolehtia siitä, että oppilas saa tarvittavat tukitoimet.

Selvitys

Rehtorilla on korkein vastuu selvityksen tekemisestä tilanteessa, jossa oppilaalla todetaan olevan riski siitä, että tämä ei tule saavuttamaan koulun taitovaatimuksia. Tarkoituksena on tällöin kartoittaa erityisen tuen tarve. Kouluterveydenhuolto voi olla mukana selvityksen tekemisessä.

Kehittämisohjelma

Koulu laatii suunnitelman oppilaalle, joka tarvitsee erityistä tukea. Kehittämisohjelmassa tuodaan esiin oppilaan tarpeet ja kehittämistoimenpiteet, jotta oppilas saa tarvittavan tuen.

Tavoitteet

Kehittämisohjelman avulla pyritään vaikuttamaan oppilaan koulunkäyntiin siten, että tavoitteiden saavuttaminen on mahdollista. Kehittämisohjelma on yksilöllinen lapsen tarpeista riippuen.

Lisätuki

Koulu voi hakea lisätukea kunnalta oppilaille, joilla on vaikeita toimintarajoitteita. Koulun vastuulla on antaa oppilaille lisätuki, vaikka lisäresursseja ei myönnettäisi.  

Redaktör:
Lea Vaattovaara

Sakkunnig:
Lea Vaattovaara
Senast uppdaterad:
torstai 18 kesäkuuta 2015