Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Äidinkieli

Oppilailla on oikeus saada opetusta omalla äidinkielellään, mikäli äidinkielenä on jokin muu kuin ruotsi. Kansallisilla vähemmistökielillä, joihin suomi kuuluu, on erityissäännöt. Suomea voi myös opiskella esikoululuokalla.

Äidinkielen opetus

Äidinkieli on se kieli, jonka lapsi oppii ensimmäisenä. Oppilailla on oikeus oman äidinkielen opetukseen koulussa, mikäli äidinkieli on eri kuin ruotsi. Opetuksen tavoitteena on kehittää oppilaiden omaa äidinkieltä. Opetus antaa mahdollisuuden kehittää kaksikielisten oppilaiden kahta kulttuurista identiteettiä ja kulttuurista osaamista.
Oppilaat voivat opiskella äidinkieltä oppilaan valinnan, kielivalinnan, koulun valinnan tai tavallisen opetuksen mukaan. Tavallisesti oppilas opiskelee hänelle taatun opetusajan mukaan.

Oppilas voi saada äidinkielenopetusta jos:

  • toinen tai molemmat huoltajista puhuvat äidinkielenään jotakin muuta kuin ruotsia
  • oppilaalla on pohjatiedot kielestä
  • oppilas käyttää kieltä kotona päivittäin
  • vähintään viisi oppilasta kunnasta haluaa päästä opetukseen
  • käytettävissä on sopiva opettaja

Adoptiolapsella on poikkeuksellinen oikeus oman äidinkielen opetukseen, sillä se saattaa olla päivittäin kotona käytettävä kieli. Kaikilla oppilailla on kuitenkin oltava pohjatiedot saadakseen oikeuden äidinkielen opetukseen. Tämä ei koske kansallisia vähemmistökieliä.

Kansalliset vähemmistökielet

Oppilaalla on oikeus äidinkielen opetukseen, mikäli hän kuuluu jonkin vähemmistökielen piiriin: saame, suomi, meänkieli, romani chib tai jiddisch. Kansallisilla vähemmistökielillä on erityisoikeudet äidinkielen opetukseen. Kielen ei tarvitse olla kotikieli ja riittää, että koulussa on yksi oppilas.

Uusi lisäys koululakiin 1 heinäkuuta 2015 lähtien. Kansalliseen vähemmistöön kuuluvalle oppilaalle on tarjottava äidinkielen opetusta. Suomen kieltä voi myös opiskella esikoululuokalla ja oppilaalla ei tarvitse olla perustaitoja.

Opinto-ohjaus äidinkielellä

Oppilas voi saada tarvittaessa opinto-ohjausta omalla äidinkielellään. Oppilas voi saada opinto-ohjausta myös toisella kielellä kuin äidinkielellään, mikäli oppilas on ennen Ruotsiin tuloa saanut opetusta jollakin muulla kielellä. Voit lukea lisätietoa kouluasetuksesta.

Jokaisen koulun rehtori on vastuussa siitä, että oppilaat saavat tukea, johon heidät on oikeutettu.

Hakemus äidinkielen opetukseen peruskoulussa

Huoltajien tulee lähettää hakemus äidinkielen opetukseen. Haku tehdään e-lomakkeen kautta ("E-tjänster och blanketter"). Hakemusta ei tarvitse tehdä uutta lukuvuotta varten, mikäli lapsella on jo oikeus äidinkielen opetukseen.

Hakemus lähetetään oppilaan kouluun.

Hakemus äidinkielenopetukseen.linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

Äidinkielenopetuksen irtisanominen.linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

Ruotsiksi-på svenska

Redaktör:
Lea Vaattovaara

Sakkunnig:
Lea Vaattovaara
Senast uppdaterad:
keskiviikko 10 huhtikuuta 2019