Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Peruskoulu

Österåkerin kunnassa on visio läänin parhaasta koulukunnasta. Täältä löytyy laaja valikoima esikoululuokkia ja peruskouluja. Koulut ovat sekä kunnallisia, että yksityisesti tuotettuja sekä ne voivat painottua eri tavalla. Voit itse valita, missä koulussa lapsesi opiskelee.

Peruskoulu

Lapsi on oppivelvollinen syyslukukautena sinä vuonna, jolloin hän täyttää seitsemän vuotta. Oppilas käy peruskoulua yhdeksän vuotta. Vuosi jaetaan kahteen lukukauteen. Österåkerin kunnassa on 20 peruskoulua. Kunnallisia kouluja on 14 ja yksityisiä yhteensä 6.

Peruskoulua suomeksi

Kansallisilla vähemmistöillä on erityisoikeudet äidinkielenopetukseen. Kielen ei tarvitse olla kotikieli. Kansallisia vähemmistöjä ovat: ruotsinsuomalaiset, saamelaiset, juutalaiset, romanit ja torniolaaksolaiset. Vähemmistökieliä ovat suomi, saame, jiddisch, romani chib ja meänkieli. Myös esikoululuokalla voit saada äidinkielen tukea vähemmistökielellä.

Iltapäiväkerho

Iltapäiväkerho on nuoremmille koululaisille, jonne voi tulla ennen koulua tai koulun jälkeen kun sinä olet töissä tai opiskelet. Iltapäiväkerho on tarkoitettu lapsille ensimmäisestä esikoululuokasta siihen kevätlukukauteen asti, jolloin lapsi täyttää 13 vuotta. Sen tarkoituksena on täydentää koulua ja antaa lapselle mahdollisuus kehittyä yhdessä muiden lasten parissa. Iltapäiväkerho on avoinna arkipäivisin ja loma-aikoina.

Koulun vaihtamista koskevat kysymykset

Mikäli lapsi haluaa vaihtaa koulua tai sinulla on kysymyksiä koulupaikkaan liittyen, ota yhteyttä kyseessä olevaan kouluun. Koulun rehtori vastaa oppilaan hyväksymisestä kouluun. Tämä koskee myös esikoululuokkaa. Yhteystiedot peruskouluihin löydät oikealta kohdasta "Mer information".

Redaktör:
Lea Vaattovaara

Sakkunnig:
Lea Vaattovaara
Senast uppdaterad:
maanantai 15 lokakuuta 2018