Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Jätteet ja kierrätys

Roslagsvatten on kunnallinen yhtiö joka vastaa Österåkerin kunnan jätteistä ja kierrätyksestä. Roslagsvatten hakee roskat, talousjätteet sekä lietteen, käymäläjätteet ja rasvan mukaan lukien. Yhtiö laatii myös yhteistyössä kunnan kanssa ehdotuksia jätteidenkäsittelysuunnitelmista, jätteidenkäsittelymaksuista ja jätteidenkäsittelymääräyksistä.

Kaikissa talousjätteiden käsittelyyn liittyvissä asioissa (esimerkiksi jätteidennoudon tilapäinen keskeytys), liete, käymäläjätteet ja rasva mukaan luettuina tulee aina ottaa yhteyttä Roslagsvatten AB:hen tai käyttää yhtiön kotisivuja, jonka linkin löydät näiltä sivuilta.

Kunnan ympäristö- ja terveydensuojeluyksikkö (miljö- och hälsoskyddsenhet, MHE) huolehtii jätetoiminnan valvonnasta ympäristökaaren ja jäteasetuksen määräysten mukaisesti sekä auttaa jätteidenkäsittelymääräyksistä myönnettävien poikkeuslupien käsittelyssä, joista esimerkkinä voidaan mainita lietekaivon tyhjentämistä koskevat poikkeusluvat. Ympäristö- ja terveydensuojeluyksikkö auttaa myös tekemään ilmoituksia talousjäte- ja käymäläkomposteista.

Roslagsvattens telefonnummer 08-540 835 00

Roslagsvattens webbplatslinkki toiselle sivustolle

Brännbackenin kierrätyskeskus

Voit jättää maksutta kierrätyskeskukseen muun muassa karkean irtojätteen, vaaralliset jätteet, kodinkoneet ja pakkaukset. Lisätietoa ja aukioloajat löydät Roslagsvattenin kotisivuilta. 

Ruotsiksi-på svenska

Redaktör:
Lea Vaattovaara

Sakkunnig:
Bygglovenheten
Senast uppdaterad:
tiistai 20 marraskuuta 2018