Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Jätteet ja kierrätys

Roslagsvatten vastaa Österåkerin kunnan jätteistä ja kierrätyksestä. Roslagsvatten hakee roskat, talousjätteet sekä lietteen, käymäläjätteet ja rasvan mukaan lukien.

Roslagsvatten laatii yhteistyössä kunnan kanssa ehdotuksia
jätteidenkäsittelysuunnitelmista, jätteidenkäsittelymaksuista ja
jätteidenkäsittelymääräyksistä.

Kaikissa talousjätteiden käsittelyyn liittyvissä asioissa (esimerkiksi jätteidennoudon tilapäinen keskeytys), liete, käymäläjätteet ja rasva mukaan luettuina tulee aina ottaa yhteyttä Roslagsvatten AB:hen tai käyttää yhtiön kotisivuja, jonka linkin löydät näiltä sivuilta.

Kunnan ympäristö- ja terveydensuojeluyksikkö (miljö- och hälsoskyddsenhet, MHE) huolehtii jätetoiminnan valvonnasta ympäristökaaren ja jäteasetuksen määräysten mukaisesti sekä auttaa jätteidenkäsittelymääräyksistä myönnettävien poikkeuslupien käsittelyssä, joista esimerkkinä voidaan mainita lietekaivon tyhjentämistä koskevat poikkeusluvat. Ympäristö- ja terveydensuojeluyksikkö auttaa myös tekemään ilmoituksia talousjäte- ja käymäläkomposteista.

Brännbackenin kierrätyskeskus

Voit jättää maksutta kierrätyskeskukseen muun muassa karkean irtojätteen, vaaralliset jätteet, kodinkoneet ja pakkaukset. Lisätietoa ja aukioloajat löydät Roslagsvattenin kotisivuilta. 

Redaktör:
Lea Vaattovaara

Sakkunnig:
Lea Vaattovaara
Senast uppdaterad:
torstai 18 kesäkuuta 2015