Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Neropatti suomeksi

Ljushuvud

Neropatti suomeksi on ryhmä, johon suomea puhuvat pedagogit ovat osallistuneet sekä syksyn että kevään aikana.

Tähän mennessä meitä on ollut kuusi pedagogia, jotka olemme tavanneet ja puhuneet muun muassa kansallisista vähemmistöistä, suomenkielen hallintoalueesta ja mitä se käytännössä tarkoittaa lapsille ja nuorille ja heidän kanssa työskenteleville.

Lapsilla on oikeus esikouluun suomeksi kunnassamme, joka antaa tiettyjä haasteita pedagogeille. Nämä haasteet olemme nostaneet esiin, jotta voisimme paremmin ottaa vastuuta juuri näistä lapsista.

Tapaamiset ovat olleet tärkeitä meille ja yksi ilon aiheista on ollut, että on saanut tavata muita suomea puhuvia pedagogeja sekä jakaa toisillemme tietoa, osaamista ja kokemuksia.

Ljushuvud på finska

Vi har varit en grupp på sex finsktalande pedagoger som har samlats under våren, för att prata om nationella minoriteter, finska förvaltningsområdet och vad det innebär i praktiken för barn och unga samt för personalen som jobbar med dem.

Barn har rätt till förskola på finska i vår kommun och detta ger vissa utmaningar för pedagoger. Vi har lyft upp dessa utmaningar, så att vi är bättre rustade att ta hand om barn med finska språket.

Våra möten har varit viktiga för oss och ett av glädjeämnen har varit, att vi har fått träffa varandra, andra finsktalande pedagoger och att vi har fått dela med oss kunskap, information och erfarenhet.

Redaktör:
Lea Vaattovaara

Sakkunnig:
Lea Vaattovaara
Publicerad:
keskiviikko 6 huhtikuuta 2016
Senast uppdaterad:
tiistai 10 tammikuuta 2017