Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kielipaketti / Språkpaketet

Kielipaketti

Kielipaketti

Lastenhoitokeskuksessa on saatavana ruotsinsuomalainen sekä saamenkielen kielipaketti, joka annetaan lasten vanhemmille. Se sisältää tietoa useamman kielen osaamisen hyödyistä, oikeudesta käyttää vähemmistökieltä sekä toimii käytännöllisenä työvälineenä kielen opiskelussa.

Kielipakettiin kuuluu kirjallista materiaalia sekä tietoa suomen- ja ruotsin kielellä.

Paketti sisältää myös:

  • kaksikielisyydestä kertovan DVD:n
  • lauluja, tarinoita ja animaatioita

Projektin aloitteentekijänä on ollut Ruotsinsuomalaisten nuorten liitto. Kielipaketti on osa Revitalisera Mera 2012 projektia. Kohderyhmänä ovat erityisesti lasten vanhemmat ja 10–26 vuotiaat nuoret. Tarkoituksena on, että perheissä siirtyy suomen kielen osaaminen ja samalla kulttuurinen identiteetti. Kuka tahansa voi tilata kielipaketin. Kielipaketti saameksi voit tilata nationellaminoriteter@sll.se.

Lisätietoa kielipaketista saat Lastenhoitokeskuksesta, osoitteesta Bergavägen 4 B 184 31 Åkersberga. Sinun tulee vain ilmoittaa, että haluat kielipaketin itsellesi.

​I barnavårdscentralen delas ut sverigefinska och samiska språkpaketet till nyblivna föräldrar. Du kommer att ha information om nyttan att kunna flera språk, om rätten att använda sitt minoritetsspråk och praktiska verktyg för språköverförande till nästa generation.

Språkpaketet innehåller tryckt information både svenska och finska. Paketet innehåller också:

  • program på DVD om flerspråkighet
  • sånger, sagor och animationer

Initiativtagare är Sverigefinska ungdomsförbundet. Språkpaketet är en del av projektet Revitalisera Mera år 2012. Målgruppen är särskilt föräldrar och deras barn 10-26 år. Meningen är att familjen kommer att överföra finska språket och kulturen till sina barn. Du kan beställa den samiska språkpaketet från nationellaminoriteter@sll.se.

Mer information om språkpaketet: Barnvårdcentralen, Bergavägen 4 B 184 31, Åkersberga. Du behöver bara fråga efter för att få språkpaketet.

Redaktör:
Lea Vaattovaara

Sakkunnig:
Lea Vaattovaara
Publicerad:
keskiviikko 11 toukokuuta 2016
Senast uppdaterad:
tiistai 10 tammikuuta 2017