Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kontakt Socialförvaltningen

Besöksadress

Alceahuset, Hackstavägen 22, 184 31 Åkersberga

Öppettider

Måndag-torsdag 8-17 och fredag 8-16. Mellan 12-13 hänvisar vi till kommunens reception i entréplan.

Sommartid, veckorna 27-32, öppet klockan 8-16 måndag-torsdag och klockan 8-15 på fredagar.

Ekonomiskt bistånd och försörjningsstöd

Ring via kommunens växel, 08-540 810 00 måndag, tisdag, torsdag klockan 13-15, onsdag och fredag klockan 10-12.

Kontaktpersoner

Socialdirektör

Susanna Kiesel, susanna.kiesel@osteraker.se, 08-540 812 42

Chef staben

Sigbritt Sundling, sigbritt.sundling@osteraker.se, 08-540 814 62

Chef enheten för administrativt stöd och service

Katrin Lindroth, katrin.lindroth@osteraker.se, 08-540 814 56

Chef enheten för ekonomiskt bistånd

Marie Bildhjerd, marie.bildhjerd@osteraker.se, 08-540 812 57

Chef enheten för familjerätt och rekrytering

Pauline Gröholt, pauline.groholt@osteraker.se, 08-540 812 68

Chef enheten för stöd till barn och unga

Erica Sundberg, erica.sundberg@osteraker.se, 08-540 811 21

Chef enheten för stöd och behandling

Pauline Gröholt, pauline.groholt@osteraker.se, 08-540 812 68

Chef enheten stöd till äldre och funktionsnedsatta

Susanne Fäldt, susanne.faldt@osteraker.se, 08-540 810 02

Chef enheten för vuxenstöd

Sanna Kjellin Anderson, sanna.kjellin.anderson@osteraker.se, 08-540 812 05

Chef personligt ombud

Katrin Lindroth, katrin.lindroth@osteraker.se, 08-540 814 56

Sakkunnig äldre

Kerstin Odenfelt, kerstin.odenfelt@osteraker.se, 08-540 814 61

Sakkunnig individ- och familjeomsorg

Maria Thomelius, maria.thomelius@osteraker.se, 08-540 812 63

Sakkunnig funktionsnedsättning

Sara Eriksson, sara.eriksson@osteraker.se, 08-540 814 45

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS 

Mia Morén, mia.moren@osteraker.se, 08-540 814 81

Kvalitetsansvarig för rehabilitering

Annika Manriquez, annika.manriquez@osteraker.se, 08-540 814 59

Nämndsekreterare
Birgitta Eriksson, birgitta.eriksson@osteraker.se, 08-540 812 27

Redaktör:
Anna Dalin

Senast uppdaterad:
måndag 20 maj 2019