Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Val 2018

Sverige är en representativ demokrati. När du röstar väljer du de partier och personer som du vill ska representera dig i de politiska organen; Riksdagen, Kommunfullmäktige, Landstingfullmäktige och Europaparlamentet.

Allmänna val, det vill säga val till Riksdagen, Kommunfullmäktige och Landstingsfullmäktige, genomförs den andra söndagen i september vart fjärde år. Val till Europaparlamentet sker någon gång under perioden slutet av maj till i början av juni vart femte år.

Valkrets och valdistrikt

En valkrets är ett geografiskt område. När du röstar utser du kandidater till den valkrets som du tillhör. Sverige delas in i valkretsar för att garantera att hela landet, alla delar av ett län eller en kommun ska bli representerade. Det ska säkerställa att det inte bara är till exempel människor från större städer som blir invalda. I Österåker finns det en valkrets. Valkretsen är i sin tur uppdelad i valdistrikt. I varje valdistrikt finns en vallokal. Österåker består av 21 valdistrikt.

18 år senast på valdagen

För att få rösta vid det allmänna valet och valet till Europaparlamentet ska du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Utöver åldersgränsen finns det andra villkor som du måste uppfylla. Du kan läsa mer i länkarna som finns under rubriken Mer information. Du som uppfyller villkoren får hem ett röstkort drygt tre veckor för valet. På röstkortet står det vilket valdistrikt som du tillhör och i vilken lokal som du ska rösta.

Så röstar du

I Sverige har vi hemliga val. Det betyder att du inte behöver avslöja vad du röstar på om du inte själv vill. Du kan välja att rösta på valdagen eller att förtidsrösta. 18 dagar innan valdagen öppnar förtidsröstningen. Fram till valdagen har du då möjlighet att rösta i vilken kommun som helst i hela Sverige. På valdagen röstar du i den vallokal som står angiven på ditt röstkort.

Mer information

Mer information om praktiska frågor som vallokaler, förtidsröstning, ambulerande röstmottagare och så vidare kommer att finnas i länkarna till vänster. Länkarna kommer att uppdateras vartefter.

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Senast uppdaterad:
lördag 13 januari 2018