Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Val 2018

Den 9 september är det val. Sverige är en representativ demokrati. När du röstar väljer du de partier och personer som du vill ska representera dig i de politiska organen; riksdagen, kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige och Europaparlamentet.

Allmänna val, det vill säga val till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige, genomförs den andra söndagen i september vart fjärde år.
Val till Europaparlamentet sker någon gång under perioden slutet av maj till i början av juni vart femte år.

Valresultat 2018

Ett första preliminärt valresultat räknades fram under valnatten.

Onsdagen den 12 september genomförs den så kallade onsdagsräkningen från och med klockan 9.30 i fullmäktigesalen i Alceahuset på Hackstavägen 22 i Åkersberga. Allmänheten är välkommen att närvara. Då räknas bland annat förtidsröster som lämnats på valdagen och brevröster som inte kom fram till vallokalen på valdagen. Om man inte skulle hinna klart under onsdagen, finns det enligt vallagen möjlighet att fortsätta rösträkningen på torsdagen.

Preliminärt valresultat

Ett första preliminärt valresultat från valnatten finns på Valmyndighetens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ett andra preliminärt valresultat väntas efter onsdagsräkningen.

Slutligt valresultat

Det slutliga valresultatet räknas fram av länsstyrelserna i Sverige. Valmyndigheten räknar med ett slutligt valresultat för riksdagen tidigast på fredag den 14 september.

Följ räkningen av det slutliga valresultatet på Valmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Valkrets och valdistrikt

En valkrets är ett geografiskt område. När du röstar utser du kandidater till den valkrets som du tillhör. Sverige delas in i valkretsar för att garantera att hela landet, alla delar av ett län eller en kommun ska bli representerade. Det ska säkerställa att det inte bara är till exempel människor från större städer som blir invalda. I Österåker finns det en valkrets. Valkretsen är i sin tur uppdelad i valdistrikt. I varje valdistrikt finns en vallokal. Österåker består av 21 valdistrikt.

18 år senast på valdagen

För att få rösta vid det allmänna valet och valet till Europaparlamentet ska du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Utöver åldersgränsen finns det andra särskilda villkor som du måste uppfylla. Du kan läsa mer i länkarna till vänster. Du som uppfyller villkoren får hem ett röstkort drygt tre veckor för valet. På röstkortet står det vilket valdistrikt som du tillhör och i vilken lokal som du ska rösta.

Så röstar du

I Sverige har vi hemliga val. Det betyder att du inte behöver avslöja vad du röstar på om du inte själv vill. Du kan välja att rösta på valdagen eller att förtidsrösta. 18 dagar innan valdagen öppnar förtidsröstningen. Fram till valdagen har du då möjlighet att rösta i vilken kommun som helst i hela Sverige. På valdagen röstar du i den vallokal som står angiven på ditt röstkort.

Mer information

Mer information om praktiska frågor som vallokaler, förtidsröstning, ambulerande röstmottagare med mera finns i länkarna nedan.
Informationen kommer att uppdateras vartefter.

Ambulerande röstmottagning

Förtidsröstning

Preliminära rösträkningen

Röstberättigad - vem får rösta?

Röstkortet

Röstmottagare - intresseanmälan

Valdistrikt och vallokaler

Ångerrösta - bara i din vallokal

I Sverige är det Valmyndigheten som är den centrala myndigheten som ansvarar för genomförande av val.

Valmyndighetenlänk till annan webbplats

Andra språk/Other languages

På finska-suomeksi

Valmyndigheten har information på andra språk/Valmyndigheten provides information in other languages.

albanska, bosniska, kroatiska, serbiska, engelska, franska, jiddisch, kinesiska, lulesamiska, meänkieli, nordkurdiska, nordsamiska, polska, slovakiska, rumänska, romska arli, romani kelderash, romani kale, ryska, slovenska, turkiska, suomi, spanska,persiska, sydkurdiska, sydsamiska, syriska, tigrinja, tyska, soomaali, thai.

Till valmyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Senast uppdaterad:
tisdag 11 september 2018