Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Nämnder

Det finns nio nämnder som lyder under Kommunfullmäktige i Österåkers kommun. Nämnderna ansvarar för olika verksamhetsområden i kommunen, till exempel kultur, utbildning, vård och omsorg.

Under kommunfullmäktige finns det nio nämnder: Kommunstyrelsen, Byggnadsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Produktionsstyrelsen, Skolnämnden, Socialnämnden och Vård- och omsorgsnämnden. Dessutom finns Valnämnden, en obligatorisk nämnd som ansvarar för att organisera och genomföra val. Nämnderna ansvarar för olika områden inom kommunen, till exempel kultur, utbildning, miljö, vård och omsorg.

Det finns också en krisledningsnämnd som sammanträder vid kris och krisledningsnämnden har mandat att överta beslutsfattandet över hela eller delar av verksamhetsområden i förvaltningarna, i den omfattning som anses nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens omfattning och art.

Nämndernas organisation

Kommunfullmäktige beslutar hur nämndernas organisation ska se ut, vilket ansvar respektive nämnd ska tilldelas samt vilka förtroendevalda som ska tjänstgöra i respektive nämnd. Nämndernas ansvar och verksamhet beskrivs närmare i så kallade reglementen.

Sammanträden

Nämnderna sammanträder ungefär tio gånger per år. Om öppna sammanträden hålls annonseras detta i förväg via webbplatsen, på kommunens anslagstavla i Alceahuset samt på biblioteken. Då är du välkommen att komma och lyssna.

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Senast uppdaterad:
måndag 17 juli 2017