Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunrevision

Kommunrevisionen kontrollerar att kommunen och de kommunala bolagen sköts på ett effektivt sätt, och att de uppsatta målen nås. Kontrollen är oberoende och objektiv.

Kommunrevisionen kontrollerar att kommunen och de kommunala bolagen sköts ändamålsenligt och ekonomiskt effektivt. Revisorerna kontrollerar också att de uppsatta målen nås och att det sker på det sätt som var tänkt.

Oberoende kontroll

Granskningen görs på uppdrag av Kommunfullmäktige och omfattar också styrelsernas och nämndernas styrning och verksamhet. Kommunrevisionen arbetar oberoende och objektivt och är en del av den demokratiska kontrollen.

Ledamöter och ersättare

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Senast uppdaterad:
måndag 7 oktober 2019