Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunrevision

Kommunrevisionen kontrollerar att kommunen och de kommunala bolagen sköts på ett effektivt sätt, och att de uppsatta målen nås. Kontrollen är oberoende och objektiv.

Kommunrevisionen kontrollerar att kommunen och de kommunala bolagen sköts ändamålsenligt och ekonomiskt effektivt. Revisorerna kontrollerar också att de uppsatta målen nås och att det sker på det sätt som var tänkt.

Oberoende kontroll

Granskningen görs på uppdrag av Kommunfullmäktige och omfattar också styrelsernas och nämndernas styrning och verksamhet. Kommunrevisionen arbetar oberoende och objektivt och är en del av den demokratiska kontrollen.

Ledamöter och ersättare

Revisorernas granskningsrapporter

Här hittar du revisionsrapporter för 2019, 2018, 2017, 2016 och 2015. Om du är intresserad av äldre revisionsrapporter kan du kontakta kommunkansliet. 

2019

Granskning av krisberedskapPDF
Granskning av kommunens upphandlings- och inköpsverksamhetPDF
Granskning av intern kontroll avseende etik, korruption och oegentligheterPDF

2018

Granskning av årsredovisning 2018PDF
Granskning av delårsrapport 2018PDF
Granskning av hantering och rutiner avseende riktade statsbidragPDF
Granskning Rättssäker handläggning inom barn- och ungdomsvårdenPDF
Granskning Uppföljande granskning av styrning och kontroll av större investeringarPDF
Granskning av intrångsskyddPDF

2017

Granskning av Årsredovisning 2017PDF
Granskning av delårsrapport 2017PDF
Granskning av internkontroll i redovisningsrutiner kopplat till de finansiella rapporternaPDF
Granskning av handläggning och dokumentation inom LSS-verksamhetenPDF
Granskning av vården för personer med beroende- och missbruksproblematikPDF
Granskning av kommunens tillgänglighet och servicenivåPDF
Granskning av löner, lönerelaterade avgifter och pensionerPDF
Granskning av program för uppföljning av privata utförarePDF

2016

Granskning av årsredovisning 2016PDF
Granskning av delårsrapport 2016PDF
Granskning av internkontroll vid utbetalningar avseende gode män och personlig assistans för att upptäcka oegentligheterPDF
Granskning av kommunens planberedskapPDF
Granskning av hantering och ansökan av statsbidrag inom flyktingmottagandetPDF
Granskning av styrning, ledning och uppföljning av biståndsbedömning för hemtjänstPDF
Granskning av styrning och kontroll av samhällsbetalda resorPDF

2015

Granskning av årsredovisning 2015PDF
Granskning av delårsrapport 2015PDF
Granskning av investeringsprocessenPDF
Granskning av leverantörsregisterPDF
Granskning av nämndernas verksamhetsuppföljningPDF
Granskning av IT-revision 2015 AgressoPDF
Granskning av ägarstyrning i Armada och RoslagsvattenPDF 

 

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Senast uppdaterad:
torsdag 5 december 2019