Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige fattar beslut i kommunens övergripande ärenden och om kommunens budget. När du röstar i kommunvalet påverkar du hur mandaten i Kommunfullmäktige fördelas.

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i Österåkers kommun. Kommunfullmäktige fattar beslut i kommunens övergripande och principiella ärenden samt om kommunens budget, till exempel skattesatsen, det vill säga hur hög kommunalskatten ska vara.

När du röstar i val till Kommunfullmäktige påverkar du hur mandaten i Kommunfullmäktige fördelas, det vill säga vilka förtroendevalda som ska sitta i Kommunfullmäktige. Det är alltså ett folkvalt organ. Kommunfullmäktige beslutar i sin tur om hur nämndernas organisation ska se ut, vilket ansvar respektive nämnd ska tilldelas samt vilka förtroendevalda som ska tjänstgöra i respektive nämnd. Kommunfullmäktige i Österåkers kommun har 51 mandat, det vill säga 51 ledamöter.

Kommunfullmäktiges sammanträden i sändning

Du är välkommen att följa Kommunfullmäktige i direktsändning via Radio Österåker på 103,7 MHz eller via vår egen webbsändning.

Kommunfullmäktiges sju mål

Kommunfullmäktige har utifrån Vision Österåker 2020 beslutat om sju övergripande inriktningsmål för mandatperioden 2015 - 2018. Dessa är:

  • Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service.
  • Ekonomi i balans.
  • Österåker ska vara den bästa skolkommunen i länet.
  • Österåker ska erbjuda högsta kvalitet i omsorgen för äldre och människor med funktionshinder.
  • Trygg miljö.
  • Österåker ska utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka.
  • Stark och balanserad tillväxt.

Utifrån dessa övergripande mål beslutar sedan kommunens nämnder och styrelser om egna inriktningsmål.

Partierna i Kommunfullmäktige

De olika partierna har olika  många mandat i Kommunfullmäktige. Det parti som får störst antal röster får också flest representanter i Kommunfullmäktige, och har på så sätt större chans att påverka besluten. En representant i Kommunfullmäktige är detsamma som ett mandat.

Här ser du de partier som finns representerade i Kommunfullmäktige. Partierna är uppställda efter antal mandat. Totalt finns det 51 mandat i Kommunfullmäktige.

Under mandatperioden 2015 - 2018 fördelas mandaten enligt följande

Moderaternalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

14 mandat

Socialdemokraternalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

12 mandat

Liberalernalänk till annan webbplats

5 mandat

Roslagspartietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

5 mandat

Miljöpartietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

4 mandat

Centerpartietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  

2 mandat

Kristdemokraternalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2 mandat

Sverigedemokraternalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2 mandat

Österåkerspartietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2 mandat

Vänsterpartietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2 mandat

Skolpartiet i Österåkerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1 mandat

 

Under mandatperioden 2011 - 2014 fördelades mandaten enligt följande

Moderaternalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

18 mandat

Socialdemokraternalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

10 mandat

Folkpartietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

 7 mandat

Roslagspartietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  

5 mandat

Miljöpartietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  

4 mandat

Centerpartietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  

2 mandat

Kristdemokraternalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2 mandat

Österåkerspartietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  

2 mandat

Vänsterpartietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster   

1 mandat


Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Senast uppdaterad:
onsdag 13 september 2017