Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Om förtroendevalda politikers rätt till arvode i Österåkers kommun

När har en förtroendevald politiker i Österåkers kommun rätt att få arvode? Arvodering av förtroendevalda i kommunen regleras i styrdokumentet ”Bestämmelser avseende arvoden och ersättningar till Österåkers kommuns förtroendevalda samt stöd till politiska partier representerade i fullmäktige”.

Styrdokumentet är antaget av Kommunfullmäktige och redogör för när ersättning kan betalas ut av kommunen till förtroendevalda.

Sammanträdesersättning ska enligt styrdokumentet utgå till närvarande ledamöter och ersättare i Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och annan kommunal nämnd/styrelse inklusive inom dessa en bildad avdelning av permanent karaktär. Allians-AU och Alliansberedningen är bildade avdelningar av permanent karaktär inom Kommunstyrelsen. De kan jämföras med de beredningar som övriga politiska nämnder har bildat för egen del med syftet att sammanträda för att behandla frågor och ärenden inför de formella sammanträdena i respektive nämnd. Därmed kan ersättning utgå i enlighet med styrdokumentet.

Allians-AU är en del av beredningsprocessen i nämndarbetet. Vid dessa sammanträden medverkar förtroendevalda politiker samt tjänstemän och facknämndsordföranden utifrån de ärenden som är aktuella att bereda.

Alliansberedningen är också en del av beredningsprocessen och består av representanter från Kommunstyrelsen. Dessa är kommunalrådet Michaela Fletcher (M), kommunalrådet Mathias Lindow (L), Johan Boström (M), Arne Ekstrand (KD) samt Anne-Li Hilbert (C).

Ledamöterna i båda dessa avdelningar kallas regelbundet till sammanträde för att bereda styrande majoritet tillfälle, att utifrån Kommunstyrelsens övergripande ansvar och uppsiktsplikt, behandla frågor och ärende inför beslutsfattande i Kommunstyrelsen. Sammanträdesarvode utgår till de ledamöter som är kallade till mötet och som närvarar, dock inte till kommunalråden. Kostnaden belastar Kommunstyrelsen. Sammanträdesarvodet administreras i kommunens lönesystem, efter attest.

Kommunalråd och kommunalråd i opposition är heltidsarbetande förtroendevalda, till skillnad från andra förtroendevalda som har sitt politiska uppdrag vid sidan om annan sysselsättning.

Ta del av bestämmelserna för arvoden och ersättningar i Österåkers kommun här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Redaktör:
Kommunikationsenheten

Sakkunnig:
Peter Freme
Publicerad:
fredag 6 september 2019
Senast uppdaterad:
tisdag 10 september 2019