Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Österåker föreslås satsa 60 miljoner mer på skolan samtidigt som skatten sänks

Kommunstyrelsens förslag till budget för 2019 omfattar drygt 2,5 miljarder kronor. Det är ökning med 94 miljoner kronor jämfört med föregående år. 60 miljoner av dem satsas på förskolan och skolan. Samtidigt föreslås skatten sänkas med 25 öre, vilket innebär att Österåker kan bli den kommun i landet med lägst skattesats.

Österåker är en tillväxtkommun med stor inflyttning. Det är en av landets mest effektiva kommuner, samtidigt som kvaliteten i verksamheterna är god. I budgeten för 2019 föreslås satsningar göras på ökad målstyrning och högre kvalitet. Målet är att bli utsedd till Sveriges kvalitetskommun. Viktiga utvecklingsstrategier blir hållbarhet, digitalisering och artificiell intelligens, samt samverkan inom och med andra kommuner.

– Österåkers kommun har en mycket god ekonomi. Det gör det möjligt för oss att göra en rad kvalitetshöjande satsningar inom inte minst skola, vård och omsorg, samtidigt som skatten kan sänkas och bli till en av de lägsta i landet, säger Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens ordförande.

Pengen till förskola, förskoleklass, skola och fritids föreslås höjas med 2,0 till 7,2 procent. Satsningen på utbildning av barnskötare till förskollärare fortsätter. En utredning föreslås för att se om fler vuxna kan anställas i skolorna för att avlasta lärarna och minska deras administrativa arbete. Ett skolmiljölyft planeras för att höja standarden på skollokaler och skolgårdar. En utredning av fler yrkesinriktade gymnasieprogram föreslås göras.

Inom vård och omsorg föreslås det utredas om en kvalitetspeng kan införas till de utförare som når kommunens kvalitetsmål, samt om ett biståndsbedömt trygghetsboende kan byggas. En certifiering av undersköterskor inom demensvården föreslås.

En underhållsplan föreslås tas fram för upprustning av kommunens idrottshallar. Byggandet av en helt ny simhall ska utredas. Möjligheten att förlänga Näsuddens naturreservat utmed Täljövikens strandängar ska undersökas. Hämtning av grovsopor föreslås återinföras en gång per år, samt en återvinningsstation byggas på Ingmarsö.

Beslut om budgeten fattas av Kommunfullmäktige den 19 november.

Läs förslag till Verksamhetsplan 2019-2021. Budget 2019,länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samt tjänsteutlåtandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Redaktör:
Helena Cronberg

Publicerad:
fredag 26 oktober 2018
Senast uppdaterad:
tisdag 30 oktober 2018