Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Ny politisk organisation i Österåkers kommun

Vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 november fastställdes förslaget till budget för Österåkers kommun 2019. Dessutom beslutades en ny politisk organisation för kommunen för mandatperioden.

Budget 2019

Budgeten för 2019 innebär bland annat att kommunalskatten sänks med ytterligare 25 öre samtidigt som kommunens totala budget ökas med 94 miljoner kronor.

Ny politisk organisation

Inför mandatperioden 2019–2022 införs en ny politisk organisation för Österåkers kommun. Den träder i kraft från och med den 1 januari 2019.

Skolnämnden delas upp

Den nuvarande Skolnämnden delas upp i två nämnder. Frågor kring förskola och skola samlas i en ny Förskole- och grundskolenämnd. Ansvaret för frågor som rör gymnasium, vuxenutbildning och det kommunala aktivitetsansvaret samlas i en ny Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd.

Teknisk nämnd införs

Inom samhällsbyggnadsområdet skapas en ny Teknisk nämnd som får i uppgift att avlasta Kommunstyrelsen inom tekniska frågor som reparationer, underhåll, reinvesteringar, kommunala fastigheter med mera.

Produktionsstyrelsen försvinner

Frågor som rör kommunal förskola, grundskola, gymnasium, Komvux, äldre- och handikappomsorg, måltider samt skötsel av sport- och friluftsanläggningar har hanterats av Produktionsstyrelsen. Den nämnden läggs ned i sin nuvarande form och blir i stället ett utskott under Kommunstyrelsen.

Demokratifrågor betonas

Med syftet att öka fokus på demokratifrågor utökas den nuvarande Valnämndens ansvarsområde och blir Val- och demokratinämnden. Nämnden ska bland annat arbeta för ökad demokratisk insyn, transparens och kommunikation kring det demokratiska arbetet.

Ledamöter och ordföranden beslutas 10 december

Vilka som blir ledamöter i de politiska nämnderna under mandatperioden beslutas vid Kommunfullmäktiges möte den 10 december.

Då beslutas också vem som blir Kommunstyrelsens ordförande och vilka som blir Kommunstyrelsens förste och andre vice ordförande (kommunalråd respektive kommunalråd i opposition).

Fakta: De politiska nämnderna i Österåkers kommun 2019–2022

  • Kommunstyrelsen
  • Byggnadsnämnden
  • Kultur- och fritidsnämnden
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
  • Förskole- och grundskolenämnden
  • Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
  • Socialnämnden
  • Vård- och omsorgsnämnden
  • Tekniska nämnden
  • Val- och demokratinämnden

 

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
onsdag 21 november 2018
Senast uppdaterad:
tisdag 17 september 2019