Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Alliansens budget antagen

Efter drygt 10 timmars debatt vid gårdagens kommunfullmäktige röstades Alliansen i Österåkers budgetförslag fram.

Med detta kommer verksamheterna förstärkas med cirka 102 miljoner mer jämfört med 2016. Mer än hälften av de utökade medlen – 55,6 miljoner – är satsningar på förskola och skola. Vård- och omsorgsnämnden tillförs 26 miljoner mer.

Samtidigt sänks kommunalskatten med 42 öre. Sedan 2010 har kommunalskatten sänkts med 1 krona och 50 öre. Den nya skattesatsen är 17,75 kronor per intjänad hundralapp, vilket är den fjärde lägsta i länet och riket.

– Österåkers kommun har sedan 2010 haft en mycket god ekonomi och gjort stora överskott. En stor inflyttning kombinerat med en strikt ekonomisk styrning genom fem finansiella mål är två av de bidragande orsakerna. Vi har byggt upp en stark soliditet. Pensionsskulden prognosticeras vara helt finansierad 2020 och drygt 170 miljoner finns reserverade för att kunna användas i en konstaterad djup lågkonjunktur. Österåkers kommun har ett mycket bra läge, säger Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens ordförande.

Alliansen i Österåker består av partierna Moderaterna, Liberalerna, Centern, Kristdemokraterna och Österåkerspartiet

Redaktör:
Helena Cronberg

Publicerad:
tisdag 22 november 2016
Senast uppdaterad:
tisdag 22 november 2016