Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Politik & påverkan

Österåkers kommun är en politiskt styrd organisation som leds av förtroendevalda politiker i Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen. Under mandatperioden 2015 - 2018 leds Österåker av en allians där Moderata samlingspartiet, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Österåkerspartiet ingår. För mandatperioden har fem mål antagits. Österåker ska vara bästa skolkommun i länet, erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och funktionshindrade, ha ekonomi i balans, invånarna ska få service av hög kvalitet i all kommunal service och trygg miljö.

Michaela Fletcher Sjöman

Valfrihet, kvalitet och trygghet är ledord i den borgerliga Alliansens styre i Österåker den här mandatperioden. Vi har fortsatt fokus på skola, omsorg, trygghet, infrastruktur, miljö och en ekonomi i balans.

Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens ordförande

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Senast uppdaterad:
tisdag 13 mars 2018