Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Politik & påverkan

Österåkers kommun är en politiskt styrd organisation som leds av förtroendevalda politiker i Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen. Under mandatperioden 2019–2022 leds Österåkers kommun av en allians där Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna ingår. Kommunen har sju inriktningsmål. Invånarna ska få service av hög kvalitet och ett gott bemötande i alla kommunal service, Österåker ska ha ekonomi i balans, vara bästa skolkommun i länet, erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning, ha en trygg miljö, utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle och tillväxten ska vara stark och balanserad.

Michaela Fletcher Sjöman

Valfrihet, kvalitet och trygghet är ledord i den borgerliga Alliansens styre i Österåker den här mandatperioden. Vi har fortsatt fokus på skola, omsorg, trygghet, infrastruktur, miljö och en ekonomi i balans.

Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens ordförande

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Senast uppdaterad:
fredag 12 juni 2020