Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Missbruk och beroende

Du kan vända dig till beroendemottagningen om du har problem med alkohol, droger och/ eller läkemedel. Också som anhörig kan du få stöd på mottagningen.

Om du har frågor kring missbruk eller är orolig för någon kan du vända dig till beroendemottagningen. Om du så önskar kan du komma till fem rådgivande samtal där du kan få vara anonym.

Du kan träffa behandlare, ungdomsbehandlare, sjuksköterskor, case manager och socialsekreterare på mottagningen.

Du kan få

 • information och råd
 • samtal för motivering och behandling
 • behandling enligt tolv-stegsprogram
 • skydd mot återfall individuellt eller i grupp
 • bedömning av ditt beroende
 • avgiftning i öppenvård
 • hjälp för dina anhöriga
 • medicinsk behandling
 • ett program mot hasch

Beroendemottagningen är en öppenvårdsmottagning för vuxna och ungdomar. Den drivs i samverkan mellan Österåkers kommun och Stockholms läns landsting, Beroendecentrum och MiniMaria.

Beroendemottagningen lyder under socialtjänstens och sjukvårdens sekretessregler.         

Stöd för barn och ungdomar med alkohol- och drogberoende föräldrar

Lejdaren är stödverksamhet för barn och ungdomar med föräldrar eller andra anhöriga som har eller har haft alkohol-, läkemedels- eller andra drogproblem.

Öppenvård - Flotten

Har du funderingar kring dina egna alkohol-/ drogvanor? Känner du oro för någon närstående?

Kommunens öppenvård erbjuder:

 • Anhörigstöd
 • Haschprogram
 • 12-stegsbaserad kurs
 • Information och rådgivning till föräldrar
 • Motiverande samtal
 • Stödjande samtal med kognitiv och systemteoretisk inriktning

Samordnad individuell plan

Om du har insatser från socialtjänsten, skola och hälso-sjukvården kan du få en samordnad individuell plan (SIP). Syftet med planen är att de insatser du har ska samordnas. Om du själv önskar att en SIP görs, ber du någon du har kontakt med inom socialtjänsten, skola eller sjukvården att kalla till ett gemensamt SIP-möte.

Redaktör:
David Wallner

Sakkunnig:
Ann-Christin Ottander
Senast uppdaterad:
tisdag 27 juni 2017