Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Ensamkommande barn

Ett ensamkommande barn är en person under 18 år som är skilt från båda sina föräldrar vid ankomst till Sverige eller övergivet.

Cirka en fjärdedel av de som söker asyl i Sverige är ensamkommande barn och ungdomar. I dessa fall ansvarar respektive kommun för boende och omsorg om barnet medan Migrationsverket prövar om det ensamkommande barnet har rätt att stanna i Sverige.

Rättigheter

Sverige har skrivit under FN:s barnkonvention som innehåller de rättigheter som ska gälla alla barn. I dem står det att:

 • du har samma rättigheter som andra barn  (artikel 2).
 • ditt bästa alltid ska vara viktigt (artikel 3).
 • du har rätt att leva och utvecklas (artikel 6).
 • du har rätt att säga vad du tycker (artikel 12).

Asylsökande barn har samma rättigheter som andra barn i det svenska samhället, till exempel: 

 • du har rätt att komma till tals. Det betyder att om du vill, har du rätt att tala och bli lyssnad på.
 • du har rätt till sjukvård och tandvård om du behöver det.
 • du har rätt att gå i skolan.

Kommunens ansvar

 • Utreda barnets behov och fatta beslut om insatser och placering i lämpligt boende. Detta innebär också att t.ex. utreda om en anhörig är lämplig och har förutsättningar att ta emot barnet,
 • utse god man,
 • se till att barnet får skolundervisning,
 • ge fortsatta insatser under barnets uppväxt samt för barnets integration om barnet får uppehållstillstånd. Kommunen ansvarar då även för att efterforska var barnets familjemedlemmar finns.

God man

En god man ska se till att barnet får det stöd som han eller hon behöver och har rätt till sin första tid i Sverige vilket innebär att gode mannen bland annat ska:

 • stödja barnet i kontakten med Migrationsverket och närvara vid asylutredningen,
 • ansöka om aktuella bidrag (studiestöd, barnbidrag)
 • se till att barnet har ett fungerande boende,
 • se till att barnet får hälso- och sjukvård efter behov,
 • se till att barnet får en fungerande skolgång,
 • se till att barnet om det är möjligt får kontakta sina föräldrar eller sin familj i sitt hemland.

Att möta ensamkommande barn

Ensamkommande flyktingbarn som inte tidigare varit i kontakt med myndigheter bör få hjälp att kontakt med Migrationsverket, polisen eller Österåkers kommuns socialjour så att de så snabbt som möjligt får den hjälp de har rätt till.

Redaktör:
Sofia Nyström

Sakkunnig:
Nicolas Ferreira
Senast uppdaterad:
tisdag 27 juni 2017