Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Färdtjänst och transporter

Om du på grund av funktionshinder har väsentliga svårigheter att resa med allmänna kommunikationsmedel kan du ansöka om färdtjänst.

Rätten till färdtjänst regleras i färdtjänstlagen. För att beviljas färdtjänst krävs enligt lagen att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med kollektivtrafiken, att funktionshindret ska vara bestående (minst tre månader eller längre) samt att du är folkbokförd i Stockholms län.

Färdtjänst

Du behöver alltid ha ett läkarintyg för färdtjänst med en beskrivning av din funktionsnedsättning och dina svårigheter till följd av nedsättningen. Vid ögonsjukdom och psykiatrisk sjukdom behöver du ett läkarintyg från specialistläkare.

Vid en ansökan om förlängning gäller samma ansökningsprocess.

  1. Ta kontakt med din behandlande läkare eller din husläkare för att få ett färdtjänstintyg.
  2. Läkarintyget skickas till kommunen/stadsdelsförvaltningen där du är folkbokförd. Färdtjänsthandläggaren i din hemkommun sänder då ett brev till dig tillsammans med en ansökningsblankett.
  3. Du kommer att behöva träffa handläggaren som gör en utredning som beskriver din funktionsnedsättning.
  4. Du ska också själv ange ditt färdtjänstbehov genom att fylla i ansökningsblanketten samt bifoga ett fotografi.
  5. Om du behöver ha någon ändring av ditt befintliga färdtjänsttillstånd, så ta kontakt med din hemkommun för mer information om hur du ska gå till väga. Det gäller om du till exempel har behov av att resa med specialfordon, sitta i framsätet i bilen, eller måste ha med ledsagare, för att du ska kunna genomföra en resa.

Alla handlingar (läkarintyg, utredning, ansökan och fotografi) skickas från din hemkommun till Trafikförvaltningen, där man fattar beslut om färdtjänsttillstånd.

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst kan beviljas dig med stor och varaktig funktionsnedsättning som på grund av detta måste resa på ett särskilt kostsamt sätt. Kommunen beslutar om vilket färdmedel som ska användas, exempelvis specialfordon, taxi, tåg eller flyg.

Resan skall vara av privat karaktär och ske utanför Stockholms län. För att ansöka om Riksfärdtjänst kan du antingen fylla i ansökningsblanketten som du hittar under ”Tjänster och blanketter”. Du kan också kontakta kommunens färdtjänsthandläggare och få blanketten skickad via post.

Närtrafiken

SL driver närtrafiken i Stockholms län. Närtrafiken är en kollektivtrafik som riktar sig till äldre och funktionshindrade, men alla är välkomna att resa. Tidtabell hittar du under "Mer information".

På finska-suomeksi

Redaktör:
Sofia Nyström

Sakkunnig:
Tove Hallgren
Senast uppdaterad:
måndag 18 december 2017