Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Funktionsnedsättning

Alla kan få en skada eller sjukdom som leder till en funktionsnedsättning. Skadan kan vara psykisk, fysisk eller intellektuell.

Alla funktionsnedsättningar leder inte till ett funktionshinder. Många funktionshinder kan man minska med hjälpmedel av olika slag och rehabilitering. Genom att anpassa samhället kan det också vara tillgängligt för alla.

Stöd till personer med funktionsnedsättning ges i huvudsak utifrån två lagrum:

  • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
  • Socialtjänstlagen (SoL)

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag. Innan du kan få insatser enligt denna lag görs en utredning där handläggaren tar reda på om din funktionsnedsättning är av sådan art att du kan omfattas av LSS.

Även om du omfattas av LSS betyder det inte att du har rätt till insatser. Din LSS-handläggare gör alltid en behovsprövning.

Om du inte omfattas av LSS kan du ansöka om stöd enligt Socialtjänstlagen (SoL), som ger alla personer som vistas i Sverige rätt till en social och ekonomisk trygghet. Du har också rätt att ansöka om stöd enligt SoL även om du omfattas av LSS. Ibland kan man ha rätt till insatser enligt både LSS och SoL.

Beslut och överklagan

Du får beslut om din ansökan så snart som möjligt, men senast inom tre månader efter att vi fått din ansökan och all nödvändig information.

Ett beslut som du inte är nöjd med kan du överklaga. Information om det får du med beslutet.

Sekretess

All personal inom socialtjänst, vård och omsorg har tystnadsplikt. Det innebär att de inte får prata om dig och din situation med utomstående.

Samordnad individuell plan

Om du har insatser från socialtjänsten, skola och hälso-sjukvården kan du få en samordnad individuell plan (SIP). Syftet med planen är att de insatser du har ska samordnas. Om du själv önskar att en SIP görs, ber du någon du har kontakt med inom socialtjänsten, skola eller sjukvården att kalla till ett gemensamt SIP-möte.

Handikapprådet

Kommunala tillgänglighetsrådet arbetar med frågor som har betydelse för människor med olika funktionshinder. Rådet påverkar genom att bland annat föreslå förändringar som förbättrar tillgängligheten för handikappade i kommunen. Läs mer under Mer information.

Handikapporganisationer

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. Länk till FUB hittar du under Mer information.

Redaktör:
David Wallner

Sakkunnig:
David Lidin
Senast uppdaterad:
torsdag 18 maj 2017