Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Begravning

I Sverige ansvarar Svenska kyrkans församlingar för begravningsverksamheten. Det gäller även så kallade borgerliga begravningar. Du kan också kontakta en begravningsbyrå. Där kan du också få hjälp med frågor om bouppteckning och arvskifte.

I vissa fall kan socialtjänsten bevilja ekonomiskt stöd om dödsboets tillgångar inte räcker till begravningskostnader.

Bouppteckning eller dödsboanmälan

När en person har avlidit görs en utredning av den avlidnes personens ekonomi och sammanställer dödsboets tillgångar. Det gör man oftast i en bouppteckning. I vissa fall gör man istället en dödsboanmälan av Socialnämnden. Det gör man när:

  • det inte finns någon fast egendom eller tomträtt i boet.
  • den dödes tillgångar endast räcker till begravningskostnaderna och andra utgifter i samband med dödsfallet.

Några begrepp

Bouppteckning

En förteckning över den avlidnes skulder och tillgångar från och med dödsdagen och framåt. Bouppteckningen upprättas i syfte att avveckla den avlidnes hem och egendom.

Dödsboanmälan

En förenklad form av bouppteckning

Dödsbo

Namnet på en avliden persons tillgångar och skulder. En juridisk person och ett abstrakt begrepp som existerar fram till dess dödsboet upplöses genom arv eller genom registrering av bouppteckning eller dödsboanmälan.

Dödsbodelägarelänk till annan webbplats

Redaktör:
Anna Dalin

Senast uppdaterad:
onsdag 24 oktober 2018