Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Familj, barn och unga

Till socialförvaltningen kan du som förälder eller anhörig vända dig för stöd och hjälp. Familjestödsenheten har till uppdrag att utreda och vid behov erbjuda dig förändringsinsatser.

Ditt barn ska ha så bra uppväxtvillkor som möjligt. Ibland behöver barns (0-18 år) behov med stöd av socialtjänstlagen (SoL) utredas. Då ser socialförvaltningen på samspelet mellan barnets behov, föräldrarnas förmåga och faktorer i familj och miljö.

Ett gott samarbete med familjen är förstås bra, men ibland är det viktigare att barnet skyddas. Då kan lagen om vård av unga (LVU) bli aktuell, som möjliggör att ett barn blir omhändertagit utan vårdnadshavarnas samtycke.

Har du frågor eller själv vill söka hjälp, ring till socialförvaltningens reception.

Stöd till familjen utan krav på utredning

Socialförvaltningen erbjuder också förebyggande insatser och stöd som inte kräver utredning. Nedan finner du mer information om vilket stöd du kan söka utan krav på utredning:

  • Familjerådgivning
  • Stöd till brottsutsatta, vittnen och gärningspersoner
  • Samarbetssamtal
  • Ungdomsmottagning

Samordnad individuell plan

Om du har insatser från socialtjänsten, skola och hälso-sjukvården kan du få en samordnad individuell plan (SIP). Syftet med planen är att de insatser du har ska samordnas. Om du själv önskar att en SIP görs, ber du någon du har kontakt med inom socialtjänsten, skola eller sjukvården att kalla till ett gemensamt SIP-möte.

Redaktör:
David Wallner

Sakkunnig:
Maria Thomelius
Senast uppdaterad:
onsdag 15 juni 2016