Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Resultat bemötandeundersökning

Sedan 2008 genomför socialförvaltningen årliga bemötandeundersökningar. Under oktober 2016 genomfördes undersökningen inom individ och familjeomsorgens enheter. Nytt för i år var att att inkludera Öppenvården Flotten i en separat undersökning.

Flest andel positiva svar, med viss variation mellan enheterna, lämnades på frågorna (Flotten ej inkluderad):

  • om det var lätt eller svårt att förstå informationen som socialsekreteraren gav (91 procent positiva),
  • hur nöjd man är sammantaget med det stöd man får (86 procent positiva) samt
  • hur lätt eller svårt det har varit att få kontakt med personalen (85 procent positiva).

De frågor som deltagarna lämnat störst andel negativa svar på är (Flotten ej inkluderad);

  • hur deras situation har förändrats sedan de fick kontakt med socialtjänsten (83 procent positiva),
  • om socialsekreteraren frågar efter deras synpunkter på hur situationen skulle kunna förändras (83 procent positiva) samt,
  • hur mycket de kunnat påverka vilken typ av hjälp de fått (79 procent positiva).

Även här förekommer vissa variationer mellan enheterna.


Redaktör:
Anna Dalin

Publicerad:
tisdag 28 februari 2017
Senast uppdaterad:
tisdag 28 februari 2017