Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Nytt bidrag för åtgärder som ökar tillgängligheten i Österåker

Österåkers kommun arbetar för ökad tillgänglighet för alla invånare. Nu finns möjlighet för föreningar och organisationer att söka ett bidrag för åtgärder som bidrar till att kommuninvånare får mer jämlika förutsättningar och rättigheter kring tillgänglighet. Bidraget kan ges till såväl fysiska åtgärder som aktiviteter.

 

OBS: Ansökningstiden har gått ut.

Alla organisationer och föreningar i Österåker som är politiskt och religiöst obundna och har verksamhet i kommunen kan söka bidraget. Åtgärden ska gynna den verksamhet som bedrivs i Österåker. Bidraget är inte avsett att gå till bolag eller enskilda personer.

Kriterier

Bidraget kan ges till fysiska åtgärder, exempelvis lokalanpassningar eller till olika aktiviteter. Aktiviteten ska pågå i minst en timme och omfatta minst tre personer från målgruppen. Kommunen prioriterar nya projekt, men bidrag kan också ges till pågående åtgärder som påbörjats under 2016-2017 och som behöver delfinansiering. Åtgärder med långsiktig effekt är också prioriterade.

Bidragsbelopp

Normalt lämnas bidrag upp till 150 000 kronor för varje enskild satsning. Beslut kan dock fattas om högre bidragsbelopp för särskilt angelägna satsningar. Beslutet kan innebära att medfinansiering ska ske från föreningen eller organisationen. Bidrag ges inte till åtgärder som ska utföras enligt gällande lagstiftning om inte särskilda skäl finns. Bidrag ges inte heller till åtgärder som ryms inom befintlig finansiering.

Beslut fattas av Kommunstyrelsen.

Ansökan

Ansökningstiden gick ut den 29 september.

Återrapportering

När åtgärden har utförts ska resultatet återrapporteras och redovisas. Datum för när redovisning ska ske anges i beslutet om bidrag och anpassas efter åtgärdens tidsplan och karaktär.

Frågor

Vid frågor, kontakta Daniela Balladares, daniela.balladares@osteraker.se eller 08-540 813 74

Redaktör:
Anna Dalin

Publicerad:
fredag 8 september 2017
Senast uppdaterad:
torsdag 7 december 2017