Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Ny strategi för ett beroendefritt Österåker

Österåkers kommun har skapat en ANDTS-strategi för att minska beroenden bland invånare. Målet är att få ett Österåker fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol, spel om pengar och ett minskat tobaksbruk.

Sex delmål och en handlingsplan utgör grunden för den ANDTS-strategi som formar Österåkers kommuns arbete för en kommun med minskat beroendebruk. ANDTS står för "Alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel om pengar" och strategin ska bland annat bidra till en minskad tillgång av detta i Österåker. Invånare i Österåker med missbruk eller beroende ska även få ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet utifrån sina förutsättningar och behov.

Det är kommunens ansvar att samordna det kommunala drogförebyggande arbetet och skapa förutsättningar att bedriva arbetet tillsammans med andra aktörer som exempelvis polis, fritidsgårdar och skola. Syftet med strategin är därför också att skapa tydlighet och struktur kring hur de olika aktörerna ska samarbeta.

Ta gärna del av vår nya strategi. Du hittar den under Mer information. Har du funderingar eller frågor går det bra att kontakta Trygg i Österåker.

Redaktör:
Anna Dalin

Publicerad:
onsdag 24 maj 2017
Senast uppdaterad:
onsdag 24 maj 2017