Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Utvecklingsprojekt ska utvärdera nytt arbetssätt

Just nu pågår ett utvecklingsprojekt i syfte att ta reda på hur dokumentationen fungerar kring det nyinförda arbetssättet IBIC (Individens behov i centrum).

Österåkers kommun har infört ett nytt arbetssätt som kallas IBIC (Individens behov i centrum). Arbetssättet utgår från att det är individens behov som ska styra vilka insatser som ska erbjudas och hur de ska utföras.

Arbetssättet ger stöd till både biståndshandläggare inom socialtjänsten och personal hos utförare. Av kommunens hemtjänstutförare kommer HSB Omsorg delta i ett utvecklingsprojekt vars syfte är att studera hur dokumentationen fungerar enligt IBIC.

Projektet drivs av FoU Nordost som är en forsknings- och utvecklingsenhet för kommunerna i nordöstra Stockholms län.

Redaktör:
David Wallner

Publicerad:
fredag 16 september 2016
Senast uppdaterad:
måndag 26 september 2016