Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Så tycker klienter om socialförvaltningen

Socialförvaltningen har under oktober och november genomfört en enkätundersökning bland sina klienter. Syftet var att ta reda på hur väl klienterna kände sig bemötta.

Totalt deltog 61 personer varav 48 procent var män och 52 procent kvinnor. Av dessa var 54 procent besökare till barn- och ungdomsenheten, 23 procent till ekonomiskt bistånd och 23 procent till beroendemottagningen.

Svaren mellan de olika enheterna skiljer sig åt men om man slår samman resultaten har dessa frågor flest andel positiva svar;

  • om det var lätt eller svårt att förstå informationen som socialsekreteraren gav,
  • hur stor förståelse personalen visat för den enskildes situation samt
  • om personalen frågat om den enskildes egna synpunkter på hur deras situation skulle kunna förändras

De frågor vi ser att vi kan förbättra oss inom är;

  • hur mycket de har kunnat påverka vilken typ av hjälp de har kunnat få av socialtjänsten,
  • hur stor förståelse personalen har visat för den enskildes situation samt
  • hur lätt eller svårt det har varit att få kontakt med personalen

Även bland de negativa svaren finns det vissa variationer mellan enheterna.

Vid tolkning av resultaten behöver man ta hänsyn till svarsfrekvensen på 47 procent. Inför kommande utvärdering behöver förvaltningen se över hur man kan öka möjligheten till fler deltagare. Ett större deltagande skulle innebära ett mer tillförlitligt resultat.

Tack!

Socialförvaltningen vill rikta ett stort tack till dig som deltog i årets undersökning.

Redaktör:
David Wallner

Publicerad:
tisdag 22 mars 2016
Senast uppdaterad:
tisdag 22 mars 2016